Povežite se s nama

U fokusu

“O meni se iznose netočne informacije i insinuacije…”

Objavljeno:

- dana

Osvrćući se na članak koji je Regionalni tjednik objavio 29. siječnja 2019. godine pod naslovom „Varaždinci ga plaćali milijune pa ‘otpisali’, ali opet je u igri“, varaždinski odvjetnik Hrvoje Petrić uputio nam je zahtjev za objavu ispravka – demanti, koji prema Zakonu o medijima u nastavku prenosimo u cijelosti:

Obraćam Vam se povodom članka naslovljenog „Varaždinci ga plaćali milijune pa ‘otpisali’, ali opet je u igri“, objavljenog na str. 4 broja 767 Vaše tiskovine od 29. siječnja 2019. godine. Sukladno odredbama čl. 40-46 Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13), a budući da se u predmetnom članku o meni iznose netočne informacije i insinuacije, tražim da u prvom idućem broju „7 Plus Regionalnog tjednika“, bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu tiskovine i internetske stranice te na isti ili istovrijedni način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, objavite ovaj ispravak netočnih informacija.

1. Spomenuti tekst obiluje netočnim i tendenciozno interpretiranim informacijama, a što počinje već samim naslovom – „Varaždinci ga ‘otpisali’ “ sugerirajući time da je Varaždince netko pitao oko prestanka mog angažmana u zastupanju Grada Varaždina. Oko opoziva punomoći OD Petrić i dr. d.o.o. u srpnju 2017. godine nije provedeno nikakvo javno savjetovanje ili pak referendum. Odluku je donio isključivo novoizabrani gradonačelnik Ivan Čehok, a potpisao njegov zamjenik Zlatan Avar. Prije opoziva punomoći nije bilo nikakvog kontakta s OD Petrić i dr. d.o.o. u kojima bi Grad Varaždin istaknuo bilo kakve primjedbe na rad odvjetnika, izrazio želju za drugačijim pristupom u radu ili na troškove zastupanja. Netočna je informacija da „…svi iole upućeni u gradska posla smatraju da Hrvoju Petriću tu nije bilo mjesto“ te da je mojim dolaskom u Vijećnicu grupa „lupila ne čvrgu, nego pravu pljusku svim Varaždincima“ – novinar niti može razgovarati sa „svima iole upućenima“, niti navodi tko su „svi iole upućeni“ ili „svi Varaždinci“, niti čiji je to zaključak, dok mi je velik broj „iole upućenih u gradska zbivanja“ osobno uputio podršku u mom angažmanu u problematici koju smo Gradonačelniku predstavili na sastanku 18. siječnja 2019. godine.

2. Netočne su i informacije koje se odnose na financijsku ulogu Grada u poslovanju OD Petrić i dr. d.o.o. te da bi mi tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Gorana Habuša bili isplaćeni milijuni. Kao što iz same tablice objavljene uz tekst proizlazi, ukupan bruto iznos uplaćen od strane Grada Varaždina na račun OD Petrić i dr. d.o.o. tijekom šest godina iznosi 1.846.329,72 kuna u što je uključen i PDV i troškovi koje smo u ime Grada Varaždina podmirili trećim osobama tijekom vođenja postupaka, a koji su potom obračunati Gradu. Stvarni prihod za šest godina zastupanja iznosi 1.332.700,00 kuna, pri čemu je moj udio u dobiti društva 50%. Dakle, nema govora ni o kakvim „milijunima“. Netočne su informacije da bi se „… bilanca na računu OD Petrić i dr. teško računala u milijunima kuna bez izdašnog ugovora s Gradom“, da je Grad „bio zlatna koka“ te da bi „Odlazak Gorana Habuša za odvjetnike Grada bio težak financijski udarac“. Kako je istaknuto, prihod od zastupanja Grada tijekom 2012-2017. iznosio je ukupno 1.332.700,00 kuna. To je 14,2% ukupnih prihoda koji su ostvareni u istom razdoblju. U istom razdoblju, prihod iz ostalih izvora iznosio je 8.052.500,00 kuna. U 2018. godini, kao prvoj godini poslovanja nakon prestanka rada s Gradom, OD Petrić i dr. d.o.o. je ostvarilo prihode za oko 20% veće nego 2017. godine te je zaposlilo dvoje novih radnika. Ukoliko ste smatrali potrebnim u tekstu naglasiti da je OD Petrić i dr. d.o.o. 2016. godine ostvarilo prihod od 2,82 milijuna kuna, držim da je, radi očuvanja objektivnosti, bitno istaknuti da su prihodi ostvareni od Grada Varaždina u tom iznosu sudjelovali sa svega 8,4% u ukupnim prihodima Društva. Iako ste evidentno raspolagali potpunim podacima o poslovanju našeg Društva, međutim, iste ste interpretirali na način da odgovaraju unaprijed stvorenim zaključcima.

3. Nismo bili sretni s opozivom punomoći jer nam je bilo jasno iz kojeg je motiva punomoć opozvana, a to svakako nije bio interes Grada, već stare-nove vlasti koja je punomoć za zastupanje i opozvala. U odnosu na informaciju da je u 2017. godini Grad na račun OD Petrić i dr. d.o.o. uplatio iznos od 568.598,00 kuna, smatram bitnim istaknuti da se od tog iznosa dio od 444.335,00 kuna odnosi na honorar koji je dospio iz jednog jedinog razloga – zbog toga što je novoizabrani gradonačelnik iz prethodno navedenih razloga opozvao punomoć za zastupanje! U odnosu na informaciju da „nove odvjetnike“ Grad danas plaća najviše pola milijuna kuna godišnje, ističem, da kako bi se uopće moglo usporediti pružene usluge „prije i nakon“ bilo bi potrebno utvrditi na koliko ročišta su „novi odvjetnici“ nakon srpnja 2017. godine pristupili, koliko su trajala ročišta, koliko je svjedoka saslušano, koliko je vještačenja provedeno ili koliko je detaljnih očitovanja u tijeku postupka sačinjeno. Bez toga je svako uspoređivanje plaćenih honorara besmisleno. Sasvim je jasno da odvjetnik za svoje usluge treba bili plaćen sukladno angažmanu!

4. Netočne su i informacije da bi „bivša vlast Gorana Habuša rado tužila sve, svakoga i za svašta, a gradski su odvjetnici rijetko završavali sporove mirnim putem višestruko jeftinijim nagodbama.“ te da „…ni taj veliki novac nije pridonio dobivanju barem jednog sudskog spora“. Postupci pokrenuti u vrijeme mandata Gorana Habuša u najvećoj mjeri izravno vezani uz nezakonite pravne poslove ranijeg gradonačelnika Ivana Čehoka i većinom su bili predmetom kaznenog progona nad njim i trećim osobama. Ističemo da su protivnici u aktualnim postupcima poduzimali sve moguće radnje da izbjegnu plaćanje prema Gradu – provodili su statusne promjene, preimenovanja, prijenose poslovnih udjela, inicirali su predstečajne nagodbe, itd. Nagodbe su sklopljene gdje je to bilo moguće i u interesu Grada. Iako je kod postupaka koje smo vodili riječ o iznimno kompliciranim sporovima koji traju godinama, i takvi su uspješno završeni u korist Grada. Do opoziva punomoći u srpnju 2017. godine pravomoćno je okončan spor radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o interventnom zbrinjavanju baliranog otpada iz 2008. godine te je Grad stekao pravo potraživati plaćanje od 8.299.675,92 kuna s kamatama i naknadu troškova postupka od 1.564.474,00 kuna. Pravomoćno je usvojena mjera osiguranja kojom je osigurana naplata tih potraživanja. Pravomoćno je odbijena privremena mjera kojom je tražena zabrana raspolaganja novonastalim komunalnim otpadom. Sklopljena je nagodba s Biotehnološkim parkom i Gradu vraćeno zemljište, skinuta je hipoteka banke u iznosu od 8 milijuna kuna s gradskog stadiona „Varteks“, itd. Pravomoćno su okončani i sporovi manje vrijednosti, dok u sporovima koji još uvijek nisu dovršeni, prema mom mišljenju Grad odlično stoji i uz aktivan angažman izvjestan je uspjeh i u tim sporovima. Također, očekujem usvajanje imovinskopravnog zahtjeva prema optuženom Ivanu Čehoku i nekim drugim okrivljenicima za kaznena djela počinjena na štetu Grada, sve u višemilijunskim iznosima.

5. U odnosu na informaciju da sam 18. siječnja 2019. godine u Vijećnicu došao „zabadava“, za razliku od mojih prethodnih dolazaka, smatram bitnim istaknuti da odvjetnik svoj redovni posao radi uz naplatu, međutim moj angažman u građanskoj inicijativi ima motive uspostavljanja transparentnosti i zakonitosti rada gradske uprave, a koji nisu vezani uz moju profesiju, već uz mene kao građanina Varaždina. U odnosu na informacije „koliko me boli opoziv punomoći“ te da je „teško vjerovati da bi Varaždinci za svog predstavnika oko socijalnog pitanja izabrali osobu koju su plaćali milijune“ smatram bitnim istaknuti da ne boli opoziv punomoći, već daleko više spoznaja da postoji mogućnost da su se u Vijećnicu vratile osobe koje za cilj imaju dovršiti nezakonite poslove započete prije 2011. godine. Problematika nije isključivo socijalna, već šira društvena. Simptomatično je da se bavite isključivo osobom, a ne pitanjima koja je ta osoba u Vijećnicu donijela.

Hrvoje Petrić

U fokusu

Varaždinski HDZ jednoglasno odlučio: “Nema podrške Čehokovoj Družbi, braci i seki, Čačićevcima ni bezidejnom proračunu!“

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Na današnjoj konferenciji za medije Gradskog odbora varaždinskog HDZ-a potvrđeno je jedinstvo ove stranke koja je odlučila da neće podržati proračun Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024./25.

Naime, prema riječima gradskog vijećnika i saborskog zastupnika HDZ-a Damira Habijana koji ujedno obnaša funkciju kluba vijećnika HDZ-a u varaždinskom Gradskom vijeću, na današnjoj sjednici GO HDZ-a donesena je jednoglasna odluka da troje vijećnika iz redova ove stranke neće podržati proračun SDP-ovog gradonačelnika Nevena Bosilja.

– Koristim prigodu da kolegi Damiru Laljeku zahvalim na svemu što je napravio u Gradskom vijeću u prethodnom i dosadašnjem mandatu, poglavito za Hrašćicu koju je promijenio na bolje. Ovih dana svjedočili smo nizu zanimljivih izjava od strane naših konkurenata u gradskom vijeću, a tu prvenstveno mislim na Reformiste i Petriće. Nešto manje bili su rječiti „Čehokovci“ i najmanje SDP-ovci. Počet ću s gospodinom Željkom Bedekovićem iz Reformista, stranke koja je u nestajanju i egzistira na razini statističke pogreške. Nejasno je odakle njemu ideja da u HDZ-u postoji nekakav raskol. Toga nema i današnji zaključci doneseni na Gradskom odboru to pokazuju, da smo potpuno jedinstveni – rekao je uvodno Habijan.

Dodao je da nema razmimoilaženja ni sa županom Anđelkom Stričakom oko kamenoloma Siljevec.

– Moj stav je jasan, da se protivim kamenolomu i župan nigdje nije rekao da se tome protivi. Pozivam župana Kolara (SDP) iz susjedne Krapinsko-zagorske županije da ne mijenja prostorni plan ako mu je stalo do zaštite Ivančice – naglasio je Habijan.

Potom se osvrnuo na bracu i seku (Hrvoja i Anu Petrić) iz „varaždinske podružnice Možemo“, odnosno platforme Budimo grad, koji su po njemu jako aktivni zadnjih dana.

Destruktivna politika Petrića uništava grad

– Divi me i čudi me da oni u godinu i pol dana nisu razumjeli kako su dio pozicije u varaždinskoj gradskoj vlasti. Oni se i dalje ponašaju destruktivno, a jako ih je povrijedilo kada sam na Gradskom vijeću ukazao da destruktivna politika uništava grad i tome svjedočimo danas. Doveli su Grad u situaciju u kojoj je danas, u to ga je dovela osoba (Hrvoje Petrić) koja je na sjednici Gradskog vijeća dizala ruku za izmjenu prostornog plana na prostoru Vis Konfekcije kojoj je s majkom, donatoricom te aktivističke skupine, u većinskom vlasništvu. To je eklatantni sukob interesa, a takva si osoba dozvoljava nešto govoriti i prozivati članove HDZ-a dijeleći im kojekakve epitete – ističe čelnik gradskog HDZ-a.

Sve se to, napominje, obilo o glavu gradonačelniku Nevenu Bosilju koji je shvatio da s Petrićima više dalje ne ide. O Čehoku i njegovoj „družbi“, rekao je pak da ga zabrinjava koliko mu spominju ime na presicama i drugim istupima.

– Nema „Habijanovog“ HDZ-a, HDZ je jedan i danas smo to pokazali. Pa zar to Čehok mene sanja kad spava sa suprugom i izgovara moje ime u nekakvom bunilu… – pita se Habijan koji je sve to okarakterizirao „zabrinjavajučim“ uz primjedbu da Čehok time nije i neće izazvati njegovu pažnju.

Ustvrdio je i kako se neće uhvatiti na Čehokove udice i smicalice.

– Smatram da je Čehok politički mrtav što se tiče Grada i HDZ gradi svoju politiku, bio je i ostat će konstruktivna oporba. To se vidjelo i kod izglasavanja zadnjeg proračuna kojeg smo podržali, dali smo godinu dana aktualnoj vlasti da pokaže što zna i može. Većinu je morao i trebao osigurati gradonačelnik Bosilj. Nažalost u medijima se provlači teza da HDZ ruši proračun, što je nonsens jer je HDZ oporba. Ako vladajući nemaju pojma kako osigurati većinu i shvatiti imaju li je uopće, to je njihov politički i matematički problem. Ponavljam, HDZ je donio zaključak na sastanku Gradskog odbora da neće podržati proračun, jer smatramo da ova gradska vlast u proteklih godinu dana nije zaslužila naše povjerenje – rezolutan je Habijan.

Štoviše, ustvrdio je da vijećnike HDZ-a – SDP, Reformisti i platforma Budimo grad nisu uvjerili da se pod njihovim vodstvom može ostvariti ono što su predvidjeli predloženim proračunom.

Dvorske igre Reformista

– Oni sami nemaju pojma jesu li kadri rukovoditi Gradom, nemaju saznanja o tome imaju li dovoljno ruku za proračun, a kamoli tko će im podržati najavljeno zaduživanje za zbrinjavanje baliranog otpada u Brezju i drugo. Vidimo koliko je narasla cijena zbrinjavanja u odnosu na našu „Integralnu nagodbu“ koju je baš SDP nazivao prevarom i kriminalnom nagodbom. Neki od nas vijećnika bili smo na saslušanju pred USKOK-om radi nagodbe, a da ne spominjem čuvene prosvjede na Korzu gdje se vijećnike gađalo i nemilice vrijeđalo. Dakle, ono što su nazivali prijevarom i kriminalom sada je dva puta skuplje, a navodno je OK i sve po Zakonu!? Na to mi ne možemo pristati, a podsjećamo i da su SDP-ovci govorili da građani, koje bi sada zaduživali, neće ništa platiti – rekao je Habijan o ponudi za zbrinjavanje bala, poslu koji će stajati 216 milijuna kuna.

Na kraju je ukazao da nije glavni, niti najveći krimen na članovima SDP-a.

– Jasno je da je glavni kolovođa i opstruktor svega u gradu, i onaj koji je u zaleđu, upravo gospodin iz Reformista, čelnik stranke koja je u rasulu i nestajanju. Uostalom, vidimo tko režira dvorske igre u Gradskoj vijećnici i kreira različita zapošljavanja sa stranačkim iskaznicama koje prevladavaju u toj minornoj stranci – zaključio je Damir Habijan.

Nastavite čitati

U fokusu

Očekuju se nestašice lijekova. U HALMED-u smiruju situaciju: postoje zamjenske terapije

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Nestašice pojedinih lijekova u ljekarnama u posljednje su vrijeme nešto malo češće i dulje traju nego inače, ali još uvijek ne i dramatične jer ima zamjenskih lijekova. Međutim, može se pretpostaviti da će ozbiljnije nestašice ipak uslijediti, piše Večernji list.

Problem bi mogao produbiti i novi pravilnik o lijekovima koji je u pripremi, a koji će postrožiti kriterije za stavljanje lijekova na listu HZZO-a.

Proteklih dana u ljekarnama nije bilo nekih lijekova za povišen krvni tlak, nekih antibiotika, sirupa za sniženje temperature, kortikosteroida, lijekova za snižavanje kolesterola…

Sve više nestašica lijekova posljedica je neodrživog kontinuiranog pritiska na cijene lijekova na recept, kaže Milka Kosanović iz HUP-a.

Iz HALMED-a pak tvrde da opskrba lijekovima nije ugrožena jer postoje zamjenske terapije.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje