Općina Maruševec je nakon objavljenog poziva u prvoj polovici godine, ponovo omogućila prijavu projekata za sufinanciranje kroz Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Općine Maruševec za razdoblje od 2020. do 2021.“.

– Riječ je o financijskoj pomoći putem koje Općina Maruševec u jeku pandemije i širenja virusa COVID-19 izlazi u susret građanima, ujedno gospodarstvenicima i poljoprivrednicima u poslovanju, kako bi im olakšali razvoj novih proizvoda i usluga te pomogli u povećanju svoje gospodarske aktivnosti i proizvodnji te sačuvali postojeća radna mjesta – ističe načelnik Općine Maruševec Damir Šprem te dodaje da je za te namjene ove godine po prvi puta u općinskom proračunu osigurano više od 350.000 kuna, uz jednoglasnu potporu Općinskog vijeća.

– Putem „Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općine Maruševec za razdoblje 2020. – 2021.“, sufinanciraju se poduzetnici početnici, ali i postojećim poduzetnicima modernizacija opreme i proizvodnje, kao i priprema natječajne i projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva. Također, Općina Maruševec subvencionira stočni fond i druge potrebe poljoprivrednih gospodarstava, te u području turizma – ulaganje u izgradnju smještajnih kapaciteta, razvoj turističkih proizvoda i usluga, pojašnjava zamjenik Mario Klapša.

Poziv kao i svi potrebni dokumenti, nalaze se na Internet stranicama Općine Maruševec, a rok za prijavu je 1. listopada ove godine.

Komentari

Komentara