FOTOIlustracija

Na Internet stranicama Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu najavljen je upis pretplate za sezonu 2019./2020. Uz stalnu premijernu pretplatu, sljedeće sezone se uvode i dvije nove pretplate – popularna i učenička/studentska pretplatu.

U paket premijerne pretplate spadaju predstave „Zaljubljeni Shakespeare“, „Gume“, „Snijeg“, „Cigle svete Elizabete“ i „Grofica Marica“.

Popularna pretplata uključuje predstave „Čini barona Tamburlana“ „Tramvaj zvan žudnja“, „Filoktet“, „Zaljubljeni Sakespeare“, „Grofica Marica“ i „Malograđani“, dok u učenički/studentsku pretplatu spadaju predstave „Trojica u trnju“, „Vilenjakov prvi Božić“, „Kao voda“, Čini barona Tamburlana“, „Tramvaj zvan žudnja“, „Filoktet“, „Zaljubljeni Shakespeare“, „Cigle svete Elizabete“ i „Malograđani“.

Cijena premijerne pretplate za parter od 1. do 8. reda iznosit će 500 kuna, popularne 350 i učeničke/studentske 200 kuna.

Cijena za lože mezanin od broja 1 do 4 te od 13 do 15 stajat će 450 kuna za premijernu pretplatu, 300 za popularnu i 150 za učeničku/studentsku.

Cijena premijerne pretplate za lože na prvom katu od broja 7 do 10 bit će 500 kuna, 450 kuna stajat će popularna pretplata te 300 kuna učenička/studentska.

Cijena mjesta u ložama od broja 1 do 4 te od 12 do 15 bit će 450 kuna za premijernu pretplatu, 300 kuna za popularnu i 150 za učeniku/studentsku pretplatu.

Cijena premijerne pretplate za balkon iznosit će 400 kuna, popularne 250 i učeničke/studentske 100 kuna.

Upis pretplate bit će u terminu od 7. rujna do 20. rujna na blagajni kazališta ili putem maila: hnkvz@hnkvz.hr, propaganda@hnkvz.hr i marketing@hnkvz.hr.

Komentari

Komentara