Visoki upravni sud poništio je sporno rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave presudom koju je donio 3. srpnja povodom tužbe Grada Varaždina protiv DKOM-a, uz Zajednicu ponuditelja CEZAR d.o.o. Zagreb, Komunalac Davor d.o.o. Davor i Eko-flor plus d.o.o Oroslavje.

Tužbom je Grad Varaždin tražio da se oglasi ništavim Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 24. travnja 2019. godine, ispravljeno 4. lipnja, kojim je DKOM bio poništio Odluku Gradskog vijeća Grada Varaždina o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru Zajednice ponuditelja kao najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina. Taj dio tužbenog zahtjeva je usvojen u korist Grada Varaždina.

Visoki upravni sud, odlučujući o tužbi Grada Varaždina, donio je sada rješenje kojom se odluka DKOM-a ukida. Koncesija je stoga sada opet – nevažeća.

Sud je odlučio žalbu Zajednice ponuditelja koja je bila upućena DKOM-u, i koja je bila pozitivno riješena, sada kao tužbu proslijediti nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu. Grad Varaždin, s druge strane, tražio je da se ta žalba odbaci.

Komentari

Komentara