Opća bolnica Varaždin i Sveučilište Sjever surađuju već više od deset godina, a danas, 18. prosinca, potpisali su i ugovor o suradnji na temelju kojeg će u varaždinskoj bolnici biti uređen i opremljen edukacijski centar.

Ugovor o poslovno-stručnoj suradnji između Bolnice i Sveučilišta potpisali su ravnatelj Opće bolnice Varaždin dr. Nenad i rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković u Županijskoj palači u prisustvu župana Varaždinske županije Radimira Čačića i zamjenika župana Tomislava Paljaka i Roberta Vugrina.

Tim ugovorom Sveučilište Sjever dobiva pravo uporabe i korištenja prostora Opće bolnice zakupom na rok od 15 godina, čime će biti osigurano izvođenje nastave u području visokog obrazovanja i znanosti za potrebe studenata.

Sveučilište Sjever danas ima više od 800 studenata zdravstvenog usmjerenja. Uz studij sestrinstva, koji je pokrenut prije 10-ak godina pri tadašnjem Veleučilištu Varaždin, pokrenuta su još dva zdravstvena programa, preddiplomski studij fizikalne terapije i diplomski studij menadžment u sestrinstvu.

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić, dr.med., koji je i sam predavač na Sveučilištu Sjever, zadovoljan je potpisivanjem Ugovora.

– Potpisivanje ovog sporazuma je novi korak u jačanju već sada uspješne suradnje. Sveučilište Sjever će preurediti prostor bivše Hemodijalize koja se nalazila u potkrovlju zgrade Neurologije. Nakon potrebnih građevinsko-obrtničkih radova te opremanja prostora u njemu će se moći provoditi stručne edukacije, radionice, seminari, ali i drugi oblici provođenja cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja za studente zdravstvenog usmjerenja Sveučilišta, koji i sada obavljaju potrebnu praksu u našoj bolnici. Novoopremljeni edukacijski centar ojačat će znanstveno-nastavne aktivnosti Opće bolnice Varaždin, koja je već sada nastavna baza Sveučilišta Sjever. Time stvaramo jedan od preduvjeta za daljnji razvoj Bolnice u tom području – istaknuo je ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić.

Župan Čačić također je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora.

– Ono što ovaj Ugovor znači jest da se već postojeća suradnja između ovih institucija nastavlja realizacijom jednog prostora za nastavu unutar same bolnice, radi se o 450 kvadratnih metara. Ovdje se radi o najbrže rastućem Sveučilištu u Hrvatskoj i četvrtoj po veličini bolnici u Hrvatskoj koja ima 1600 zaposlenika, dok Sveučilište ima preko 1200 studenata na području zdravstva. Naravno, nastavna baza je je naša bolnica. Ovo potpisivanje Sporazuma je jedna od stepenica, nije jedina, naravno da se bolnica razvija u smjeru formiranja zavoda, cilj je da dobijemo kliničke odjele, a Sveučilište Sjever da se razvija kao ključni partner Općoj bolnici. U Općoj bolnici imamo 15 doktora znanosti, petero ih je još u procesu doktorata, imamo 110 mladih specijalizanata koji će zasigurno nastaviti školovanje, prošle godine smo dali 400 tisuća kuna za doktorske studije, dakle maksimalno podržavamo ulaganje u ljude. Važno je poštivati pravila igre, nova forma Zavoda kojeg bi oformili nam može dati mogućnost da vrhunske kadrove bitno platimo i zadržimo ih. Ono što sad činimo i činiti ćemo dalje je da smo odobrili 35 zamolbi što se tiče pomoći u stambenom kreditiranju. Naša financijska pomoć iznosi 166.000 kuna. Dakle, činimo stalni napor da pomognemo i povećamo kvalitetu cijelog sustava – rekao je župan Čačić.

Rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Marin Milković također je pohvalio suradnju s Općom bolnicom Varaždin.

– Suradnja s Općom bolnicom Varaždin je intenzivna, mi već koristimo dvije dvorane, a sama suradnja se ovim Ugovorom zaista produbila, i zato me veseli ovo današnje potpisivanje. Našim studentima će se omogućiti jedan pravi, kvalitetan prostor. Naravno, planiramo ga i urediti te opremiti slijedeće godine kako bi bio spreman za novu akademsku godinu. Mi imamo jedan oblik dugoročne suradnje koja će našim studentima omogućiti boravak u bolnici i stjecanje novih znanja, a mi ćemo pokušati sve što možemo u prijenosu znanja te stjecanja akreditacije za znanstveno područje biomedicine i zdravstva za izgradnju zavoda i klinika. Zahvaljujemo se i županu i ravnatelju bolnice, jer mislim da smo odradili pravi posao – zaključio je rektor Milković.

Komentari

Komentara