Općina Goričan prošle se godine uključila u inicijativu WiFi4EU putem koje se u gradovima i općinama diljem Europe promiče besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji.

Naime, Općini Goričan je Europska komisija dodijelila vaučer u vrijednosti od 15.000 eura za postavljanje javnih pristupnih točaka za bežični internet na području Goričana. Ovim projektom osiguran je visokokvalitetni besplatan pristup internetu za posjetitelje i mještane Općine Goričan putem pristupnih točaka na lokacijama širom Općine koje su nakon testne faze sada u punoj funkciji. Pristupne točke postavljene su na mjestima gdje se organiziraju društvena događanja koja okupljaju veći broj ljudi, a riječ je o deset lokacija: Šuderica, ispred općinske zgrade, Dječji vrtić Ružica, Osnovna škola Goričan, Turistički centar, prostor NK-a Trnava, Dom zdravlja, Dom kulture, Knjižnica i čitaonica Goričan i park kod Župnoga dvora.

Provedbom ovog projekta pridonijet će se poboljšanju pristupa internetskim uslugama i povećati kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Komentari

Komentara