Iz Općine Sveti Martin na Muri obavještavaju da su Međimurske vode uputile završni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Bez izrade skice priključka i sklopljenog ugovora o priključenju besplatni priključak neće se izvoditi paralelno s izgradnjom ulične kanalizacijske mreže, a nakon izgradnje ulične kanalizacijske mreže priključak će se morati plaćati u skladu sa stvarnim troškovima.

– Navedeno se odnosi i na nenastanjene objekte, gradilišta, poslovne objekte… Ovo je i jedinstvena prilika za vlasnike nekretnina da realiziraju priključenje na vodoopskrbni sustav istovremeno uz priključenje na odvodni sustav. Ovo je, također, vrijeme kada se doprinosi uređenosti naselja, jer će se po završetku svih radova u potpunosti urediti ceste, pješačke staze i okoliš uz prometnice pa nakon potpunog uređenja naselja neće biti dozvoljeni ponovni zahvati za priključke, što zahtijeva rezanje asfalta i prekopavanje cesta – poručuju iz Općine.

Zahtjev za priključenje na sustave nalazi se na mrežnim stranicama Međimurskih voda, a potpisan i skeniran zahtjev može se dostaviti osobno, poštom ili na e-mail korisnik@medjimurske-vode.hr

Komentari

Komentara