Većina vijećnika Županijske skupštine podržala je jučer osnivanje trgovačkog društva „Bukotermal d.o.o.“ čija je zadaća upravljanje i korištenje raspoloživih izvora geotermalnih potencijala.

Naime, istočni dio Varaždinske županije dokazano raspolaže velikim količinama geotermalnih izvora energije koji do sada nisu dovoljno komercijalno korišteni, iako su izdane i određene koncesije za eksploataciju, stoji u obrazloženju.

Stoga bi Trgovačko društvo Bukotermal d.o.o. imalo zadaću ishođenja koncesijskih dozvola za eksploataciju, upravljanje s izvorima te traženja investitora koji će komercijalno iskorištavati raspoložive izvore geotermalne vode 

– Takva ležišta nalaze se u Bukovcu te su davno utvrđena. U Europi do sada nije bilo termoelektrana na termalnu vodu, a prva je napravljena u Bjelovaru. To su ta ista ležišta na panonskom prostoru, a radili su je Turci koji su pioniri u tom poslu i koji imaju mnogo napravljenih elektrana u Turskoj, imaju iskustva i tehnologiju. Oni nisu iskoristili koncesiju koju su imali za naša polja, čime se otvorila mogućnost da Županija i Općina Mali Bukovec osnuju tvrtku koja će zatražiti koncesije i naravno pripremiti projekte i zatražiti vanjskog partnera – objasnio je župan dodajući da je točka povrata uloženih sredstava od osam do deset godina, nakon čega će ostvarivati profit.

Naveo je i primjere europskih gradova koji ulažu u zelenu energiju te da Županija želi ići upravo u tom smjeru.

– To bogatstvo treba iskoristiti na korist građana ove županije, posebno lokalnih jedinica, jer su tamo cvjećari koji mogu višak toplinske energije koristiti u svojim proizvodnjama. Jer, kao što znate, 40% hrvatske proizvodnje cvijeća je u Velikom i Malom Bukovcu, a potencijal, odnosno tržište za proizvodnju cvijeća je ogroman jer je ukupna proizvodnja cvijeća deset posto od naših potreba. Dakle, 90% uvozimo, a čim imate plastenike s grijanjem, možete primjerice proizvoditi orhideje ili bilo što drugo – zaključio je Čačić.

Varaždinska županija je, s obzirom na osnivački kapital, većinski vlasnik Društva (85%), dok je Općina Mali Bukovec manjinski vlasnik (15%). U tom omjeru će se rasporediti troškovi rada, upravljanje i dobit Društva. Za privremenog direktora imenovan je Ante Klečina.

Komentari

Komentara