Organizira se 5. međunarodna izložba karikature Čakovec 2020.

Sudjelovati mogu svi autori, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju. Radovi će biti podijeljeni u dvije kategorije: jednu za starije od 16 godina i jednu za mlađe od 16. Tema ovogodišnje izložbe od iznimnog je potencijala, a to je COVID-19, odnosno maske, distanca, cjepivo…

Radovi moraju biti originalni ili digitalni, mogu biti crno-bijeli ili u boji, a šalju se putem interneta s osobnim podacima. Sudjelovati se može s najviše dva rada, pri čemu njihova veličina obvezno mora biti A4 ili A3 (.jpg 300 dpi). Slati se mogu na adresu elektroničke pošte cartoondamir@gmail.com. Ocjenjivat će ih međunarodni žiri.

– Rok za dostavu radova je 2. studenoga. Nagrade za starije od 16 godina su novčane pa tako prva nagrada uključuje 200 eura, trofej, diplomu i katalog, druga nagrada 100 eura, trofej, diplomu i katalog, a treća nagrada – 50 eura, trofej, diplomu i katalog. Pritom će se podijeliti i pet posebnih priznanja plus katalog.

Nagrade za mlađe od 16 godina pak su (za prva tri mjesta) trofej, diploma i katalog te također pet posebnih priznanja plus katalog – objašnjava organizator izložbe, poznati međimurski karikaturist Damir Novak.

Svaki autor čiji rad bude uvršten na izložbu (50 autora) dobit će katalog. Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da se njihovi radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i slično) bez autorske naknade. Organizatori posebno pozivaju mlade do 16 godina da se uključe u izložbu, budući da je perspektiva mladeži u ovom kontekstu osobito zanimljiva.

Komentari

Komentara