“Prijatelji životinja” ističu da smatraju nužnim i da se gradovima i općinama omogući uvođenje zabrane korištenja petardi za svoje područje te poduzimanje konkretnih koraka u cilju sigurnosti

Nekoliko ministarstava dalo je svoju podršku kampanji za zabranu petardi tijekom cijele godine pa se tako Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu turizma i Ministarstvu zdravstva pridružilo i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Udruga “Prijatelji životinja”, koja se i dalje zalaže za potpunu zabranu korištenja pirotehničkih sredstava tijekom cijele godine, kako je to ranije i bilo, javlja i da je posljednje u nizu ministarstvo navelo da daje podršku zabrani prvenstveno s ciljem zaštite ljudi, životinja i okoliša te održavanja sigurnosti i mira.

Kina, zemlja iz koje potječu petarde, također je zabranila njihovo korištenje uoči Nove godine

Hitne izmjene

Nakon novih pritužbi i dopisa zabrinutih građana, udruga za zaštitu životinja, posebice liječnika i drugih zabrinutih skupina i pojedinaca, “Prijatelji životinja”, ministarstva, udruge i pojedinci koji daju podršku ovoj inicijativi traže od Ministarstva unutarnjih poslova hitno pokretanje izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima da bi se promptno smanjila uporaba petardi. Naime, iako su dosad uvedene neke zakonske izmjene, nužno je da se što hitnije nastave u istome smjeru da bi se postigli konkretni rezultati i da bi svi građani mogli dočekati Novu godinu u sigurnom okruženju, bez uznemiravanja i ugroze njihova psihičkog i fizičkog zdravlja.

Apelira se na Ministarstvo unutarnjih poslova da hitnom izmjenom zakonskih odredbi stane na kraj ozljedama ljudi, kao i životinja

Naglašavaju da profit proizvođača opasnih eksplozivnih tvari, koje su ranije bile s razlogom zabranjene tijekom cijele godine, ne smije biti važniji od javnog interesa te da novcem ne možemo mjeriti izgubljene prste, vid djeteta ili život stradaloga psa. Trebamo gledati prema naprijed i slijediti pozitivne primjere zemalja koje su već zabranile korištenje pirotehničkih sredstava, poput Irske koja je potpuno zabranila korištenje petardi kategorija F2 i F3, Švedske gdje petarde smiju koristiti samo osposobljene i ovlaštene osobe ili Belgije gdje je korištenje petardi kategorije F3 kazneno djelo, smatraju zagovornici inicijative. Kina, zemlja iz koje potječu petarde, također je zabranila njihovo korištenje uoči Nove godine.

Apelira se na Ministarstvo unutarnjih poslova da hitnom izmjenom zakonskih odredbi stane na kraj ozljedama ljudi, kao i životinja koje se ne mogu same zaštititi od opasnih pirotehničkih sredstava, te da se uvede zabrana korištenja pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine, uključujući datume od 27. do 30. prosinca kada se ništa ionako ne slavi. “Prijatelji životinja” ističu da smatraju nužnim i da se gradovima i općinama omogući uvođenje zabrane korištenja petardi za svoje područje te poduzimanje konkretnih koraka u cilju sigurnosti i dobrobiti svih građana.

Komentari

Komentara