Na današnjoj konferenciji za medije članovi sindikata zaposlenih u obrazovanju istaknuli su da se nastavlja štrajk u osnovnim i srednjim školama, ali i na fakultetima.

Naime, štrajk, prosvjed i ostale aktivnosti koje vode i provode Sindikat Hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama sa ciljem podizanja koefijenata složenosti poslova u sustavu odgoja i obrazovanja se nastavljaju i u danima ispred nas te se odbija ponuda Vlade od 26. studenoga.

Branimir Mihalinec istaknuo je da je u srednjim školama 88,93 posto protiv ponude Vlade, što ima dvoznačnu poruku.

– Zaposleni žele izmijeniti status kroz koeficijent, ne misle se cjenkati o dodacima na plaću – rekao je Mihalinec, dok je Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja istaknula da je podaci ne iznenađuju, a govore da je u osnovnim školama 95,26 posto odbilo ponudu Vlade i izjasnilo se da se štrajk nastavlja.

Dodajmo da se u visokom obrazovanju (štrajk nenastavnog osoblja), za odbijanje prijedloga Vlade izjasnilo se 69 posto te da je u petak, 6. prosinca, idući štrajk na fakultetima.

Komentari

Komentara