Lokalna akcijska grupa “Međimurski doli i bregi” je u srijedu, 1. srpnja, u smještajnom objektu Čarolija u Slakovcu, organizirala informativnu radionicu za sve zainteresirane, postojeće i buduće, privatne iznajmljivače s područja LAG-a. Informativnu radionicu je LAG organizirao u suradnji s Nikolinom Novinić, vlasnicom kuće za odmor “Međimurski ceker” te tvrtke Destinova koja se bavi savjetovanjem i edukacijama privatnih iznajmljivača.

U kratkom uvodu predsjednica LAG-a “Međimurski doli i bregi” Sanja Krištofić, prisutnima je predstavila LAG kao udrugu, ciljeve i aktivnosti koje provodi, s naglaskom na provedbu Lokalne razvojne strategije 2014.-2020. Također, sve prisutne pozdravila je i vlasnica smještajnog objekta Čarolija, Ivanka Novak, koje je ispričala kratku priču o nastanku Čarolije.

U nastavku radionice Nikolina Novinić prezentirala je i pojasnila prisutnima koja su prava i obveze privatnih iznajmljivača: mjere sigurnosti i higijene, porez na iznajmljivanje, plaćanje turističke pristojbe i turističke članarine, porez na iznajmljivanje, osiguranje gostiju i objekta, isticanje cjenika. Trendovi u turizmu su nezaobilazni pa je tako u današnje vrijeme “storytelling” najbitnija komponenta u razvoju turističkih kapaciteta. Novinić je za primjer ispričala svoju priču kako je nastao „Međimurski ceker“, koliko je važna suradnja među dionicima u destinaciji i o važnosti održivog turizma. Marketing u turizmu i sama komunikacija s gostima bitne su komponente kod iznajmljivanja, pa je zato važno usmjeriti se na brendiranje smještajnih objekata i kvalitetne fotografije.

Na kraju informativne radionice prisutni su razmijenili iskustva i probleme s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Na radionici je sudjelovalo više od 40 postojećih i budućih privatnih iznajmljivača s područja LAG-a Međimurski doli i bregi čime je LAG još jednom doprinio razvoju ruralnog prostora kroz turizam.

Radionica je organizirana s ciljem animacije stanovnika područja LAG-a za bolju iskorištenost mjera ruralnog razvoja i mjera Lokalne razvojne strategije 2014.-2020. usmjerenih na poticanje nepoljoprivrednih djelatnosti i smještaja u ruralnom području LAG-a.

Komentari

Komentara