GibiGib

U Varaždinskoj županiji kronično nedostaju građevinarci! Pokazale su to Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja za 2018. godinu koje je donio Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U Varaždinskoj županiji trebalo bi stipendirati ili povećati upisne kvote za bravara, zavarivača, armirača, tapetara, limara, soboslikara, ličioca, zidara, fasadera, keramičara i tesara, ali i inženjera građevine, odnosno gotovo sva građevinska zanimanja.

Također, stipendirati bi trebalo učenike koji se školuju za instalatere kućnih instalacija, elektoinstalatere, strojobravare i CNC operatere, kao i krojače, vozače, konobare, pekare, kuhare i mesare. Na popisu zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje bi trebalo stipendirati su liječnici, logopedi, farmaceuti, strojari, profesori matematik i fizike te engleskoga i njemačkoj jezika.

S druge strane, trebalo bi smanjiti broj upisanih učenika u opću gimnaziju, ali i ekonomiste. Teško do posla nakon završenog fakulteta mogli bi i studenti ekonomije, ali i budući učitelji, novinari i politolozi.

Preporuke su donesene temeljem podataka o potrebama poslodavaca za radnicima i upisnih kvota u srednje škole i fakultete, a preporučuje se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima. One se ne odnose samo na upis već i na stipendiranje.

Zavod za zapošljavanje ove preporuke izrađuje temeljem analize statističkih pokazatelja te podataka o zapošljavanju nezaposlenih osoba. Preporuke su izrađene s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada. No, problem je kako motivirati učenike i studente da se školuju za zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada.

Komentari

Komentara