MURSKO SREDIŠĆE

Na program zaštite i očuvanja  prijavljena rekonstrukcija zgrade Majur grofa Feštetića

Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak predvodio je 11. sjednicu stručnog kolegija, na kojoj je, između ostaloga, dogovoreno da Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove pokrene pozivni natječaj za 1. fazu uređenja Etno kuće do iznosa od 200.000 kuna.

Sudionici kolegija informirani su i da je u program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2018. godinu Ministarstva kulture prijavljen projekt rekonstrukcija upravne zgrade Majur grofa Feštetića. U program izgradnje, održavanja i opremanja ustanove kulture, investicijske potpore za 2018. godinu, apliciran je projekt rekonstrukcije Doma kulture Peklenica.

Dogovoreni su i manji zahvati na obnovi klupica u parku, kao i zaštita sjedalica i štandova na šetnici uz Muru uoči zime. 

Izvor:
Foto:

Komentari

Komentara