Promatranje ptica na kontinentu: turistička niša za koju je u Europi zainteresirano 20 milijuna ljudi

Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurske županije „Međimurska priroda“ bila je domaćin prvoga stručnoga skupa na temu „Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj – stanje i mogućnosti razvoja“. Ideja o stručnom skupu se rodila iz dobre suradnje privatnoga sektora, javnih ustanova i udruga da se progovori o mogućnostima razvoja ovoga selektivnog oblika turizma. – Radi … Nastavi čitati Promatranje ptica na kontinentu: turistička niša za koju je u Europi zainteresirano 20 milijuna ljudi

Size: 24.07 MB / 65536M