Gradsko društvo Crvenoga križa Varaždin i ove godine provodi akciju pod nazivom “Sigurno u školu” kako bi djecu od najranije životne dobi informirali i podučili sigurnom ponašanju u prometu te postupcima pružanja prve pomoći.

Akcija se provodi u zajedničkoj suradnji s Policijskom upravom varaždinskom i započela je početkom školske godine provedbom edukativnih radionica za učenike prvih razreda osnovnih škola.

Djelatnici varaždinske policije, HAK-a i GDCK-a Varaždin prvašiće upoznaju s osnovama sigurnog ponašanja u prometu, torbicom prve pomoći te dijele edukativni materijal u vidu bojanki, kišnih kabanica i oznaka za bolju vidljivost u prometu.

U sklopu ove zajedničke akcije provodi se i podjela informativno – preventivnih letaka sa savjetima za učenike i roditelje prilikom dolaska učenika u školu.

Letke dijele policijski službenici, djelatnici GDCK-a Varaždin i maskota Crvenoga križa – Medo Jurica.

Podjela edukativnih bojanki Hrvatskog Crvenog križa – “Savjeti Mede Jurice” izvršit će se za sve učenike prvih razreda na području grada Varaždina i općina Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca, Vidovca i Vinice.

Komentari

Komentara