Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine intenziviralo aktivnosti oko razvoja sustava doniranja hrane i njegove veće funkcionalnosti u praksi. Rezultati napora vidljivi su već u prvoj polovici 2020. godine kad su u sustavu e-Doniranja registrirana 930.424 kilograma donirane hrane, što predstavlja blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad su donirana 875.292 kilograma.

Sustav e-Doniranja pokazao se velikom pomoći za vrijeme pandemije koronavirusa, posebno u provedbi izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih pandemijom. U okviru mjera otkupljeno je oko 176 tona mliječnih proizvoda koji su besplatno distribuirani prema 78 posrednika u lancu doniranja hrane te su na kraju našli svoj put do osoba u potrebi.

– Sprečavanje nastanka otpada od hrane jedna je od značajnih strateških tema Ministarstva poljoprivrede, a važnost održive proizvodnje i potrošnje hrane postaje sve važnije u vrijeme pandemije koronavirusa. Ministarstvo zadnjih godina intenzivno radi na unapređenju sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj te povećanju količina donirane hrane. Bitno nam je omogućiti sve preduvjete da sigurna i kvalitetna hrana, a koja bi iz određenih razloga mogla završiti kao otpad, pronađe svoj put do osoba u potrebi.

Veliku ulogu u cijelom procesu odigrao je sustav e-Doniranje kojim se olakšava i ubrzava preraspodjela viškova hrane i omogućuje bolju komunikacija između donatora i posrednika te kontinuiranu suradnju sa svim dionicima u lancu doniranja hrane, koji smo kao pilot-projekt pokrenuli 2018. godine – ističu iz Ministarstva poljoprivrede.

Komentari

Komentara