Prema ukupnom prihodu, koji je lani iznosio 7.784.512.000 kuna, čakovečko gospodarstvo je deseto najveće u zemlji, a prema broju zaposlenih kod poduzetnika osmo. Plaće su niže za 11,1 posto od hrvatskog prosjeka.

Najnovija analiza FINA-e o rezultatima poslovanja poduzetnika na području Grada Čakovca pokazuje nastavak pozitivnih trendova iz prethodnih razdoblja. Tako su se u prošloj godini u odnosu na 2017. povećali dobit, broj zaposlenih te prosječna plaća radnika zaposlenih u trgovačkim društvima registriranim na području Grada Čakovca. U prošloj je godini u Čakovcu bilo registrirano 1365 trgovačkih društava, što je 40,5 posto od ukupnog broja poduzeća u Međimurskoj županiji, odnosno 1 posto u cijeloj zemlji. Ona su lani zapošljavala ukupno 13.213 radnika, što je za 400 više nego godinu dana prije. To je 45,9 posto svih zaposlenih u županiji, odnosno 1,4 posto u državi. Po apsolutnom broju registriranih poduzetnika Čakovec je 12. grad u Hrvatskoj, a prema neto dobiti, koja je u 2018. godini iznosila 327.420.000 kuna, je na 13. mjestu. Prema ukupnom prihodu, koji je lani iznosio 7.784.512.000 kuna, čakovečko gospodarstvo je deseto najveće u zemlji, a prema apsolutnom broju zaposlenih kod poduzetnika osmo.

Pozitivan predznak

Ukupni prihod koji su lani ostvarili poduzetnici s područja Grada za 9,3 posto je veći nego u godini prije te čini 51,1 posto ukupnih prihoda Međimurske županije i 1 posto ukupnih prihoda hrvatskoga poduzetništva. Ukupni rashodi u iznosu od 7,4 milijardi kuna povećani su za 9,5 posto u odnosu na usporednu 2017. godinu te čine 51 posto ukupnih rashoda Međimurske županije i 1 posto ukupnih rashoda hrvatskog poduzetništva. Čakovečki poduzetnici povećali su dobit prije oporezivanja za 8,0 posto, a dobit razdoblja (dobit nakon oporezivanja) za 6,2 posto. Povećan je i gubitak prije i nakon oporezivanja, i to za 12,5 posto, odnosno 11,3 posto, te čini oko 39 posto udjela u ukupnom gubitku prije i nakon oporezivanja u Međimurskoj županiji, odnosno 0,3 posto udjela u gubitku poduzetnika RH. No, konačan ili konsolidirani financijski rezultat, neto dobit poduzetnika Čakovca, pozitivnog je predznaka, što znači da su čakovečki poduzetnici u 2018. godini poslovali uz dobit.

U prošloj je godini u Čakovcu bilo registrirano 1365 trgovačkih društava, što je 40,5 posto od ukupnog broja poduzeća u Međimurskoj županiji

U odnosu na usporednu 2017. godinu, iskazana neto dobit u iznosu od 327,4 milijuna kuna povećana je za 5,3 posto te čini 52 posto neto dobiti Međimurske županije i 1,2 posto udjela u neto dobiti ukupnog hrvatskog poduzetništva. U Čakovcu se i dalje najviše poduzetnika, njih 288, bavi trgovinom na malo. Slijede oni iz prerađivačke industrije, 221 poduzetnik. Iz područja stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti na području Grada radi ih 217, građevinarstva 164, a 94 poduzetnika bave se djelatnošću smještaja i pripreme hrane. Najviše zaposlenih (6.317) je u prerađivačkoj industriji, u trgovini radi njih 2.099, a u građevinarstvu 1.548. U poduzećima koja se bave stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima radi 644, a onima čija je djelatnost pružanje smještaja i pripreme hrane zaposleno je 405 osoba. Rashodi koje su poduzetnici imali za plaće, poreze i doprinose iz plaća i na plaće u 2018. godini iznosili su 1.200.000.000,00 kuna što je 10,3 posto više nego u 2017. U ukupnim rashodima ti troškovi iznose 16,4 posto, što je smanjenje za 0,1 posto u odnosu na usporednu 2017. godinu. Troškovi za osoblje na razini Međimurske županije čine 17,7 posto ukupnih rashoda županije te je u odnosu na usporednu 2017. godinu njihov udio povećan za 0,4 posto. Na razini ukupnog hrvatskog poduzetništva troškovi osoblja čine 13,9 posto ukupnih rashoda, što je 0,6 posto više u odnosu na 2017.

Gaussova krivulja

Prosječna neto plaća isplaćena u Čakovcu lani je iznosila 4966 kuna, što je za 11,1 posto manje od lanjske prosječne plaće u Hrvatskoj te oko 3 posto više nego u ostatku županije. Najviše neto plaće isplaćene na području Čakovca u prošloj godini bave se djelatnostima opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (7241 kuna). Slijede opskrba vodom i gospodarenje otpadom (6424 kune), informacije i komunikacije (5926 kuna), prerađivačka industrija (5.319 kuna) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (5.164 kune). U tim tvrtkama lani je radio ukupno 7.801 radnik. Najnižu prosječnu neto plaću u 2018. godini imali su zaposlenici trgovačkih društava iz domene rudarstva i vađenja. Ona je iznosila 2.660 kuna, no u tim tvrtkama rade ukupno tri osobe. Slijede plaće u ostalim uslužnim djelatnostima (2.896 kuna), djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i posluživanja hrane (3.423 kune), obrazovanju (3.792 kune) te financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (3.966 kuna). U tim je tvrtkama bilo zaposleno ukupno 676 osoba.

METSS najveći

Najveća tvrtka koja radi na području Grada Čakovca je Metss, u kojem su zaposlena 982 radnika, druga je Tubla u kojoj plaću primaju 672 zaposlenika. Treći je njihov susjed, Perutnina Ptuj Pipo sa 625 radnika, četvrti Prima biro s 325, a peti Čateks s 313 zaposlenika. U ove podatke uključena su i trgovačka društva u državnom, javnom i mješovitom vlasništvu. U podacima koji se odnose na plaće i broj zaposlenih nema podataka vezanih uz državnu upravu, regionalnu i lokalnu samoupravu te javne ustanove u zdravstvu, kulturi, obrazovanju i socijalnoj skrbi.

Komentari

Komentara