Uvodna konferencija projekta FRISCO 2.2 – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.2 – građevinske mjere na slivu rijeke Mure održana je u naselju Hotiza, Općina Lendava u Republici Sloveniji u srijedu, 9. listopada.

Riječ je o međunarodnom strateškom Projektu koji se provodi u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., a koji provode Direkcija Republike Slovenije za vode u ulozi vodećeg partnera Projekta i Hrvatske vode kao projektni partner.

Cilj Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska je promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te njegovanje očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima, a sve u svrhu dobrobiti ljudi koji žive i rade na području provedbe projekta.

Projekt se financira iz Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., a ukupna vrijednost Projekta je 2.9 milijuna eura, od čega 85 % iz EFRR-a, a 15 % iz vlastitih sredstava partnera. Razdoblje provedbe je 24 mjeseca od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2020.

Građevnim mjerama koje će biti provedene u okviru ovoga Projekta smanjit će se poplavna ugroženost kroz rekonstrukciju nasipa Sveti Martin na Muri, na hrvatskoj strani i izgradnju visokovodnog nasipa kod Benice, na slovenskoj strani rijeke Mure.

Cilj provedbe planiranih projektnih aktivnosti je smanjenje poplavne ugroženosti uz uvažavanje klimatskih promjena, zaštitu i poboljšanje uvjeta života stanovništva, te zaštita okoliša.

Nasip Sveti Martin na Muri, koji je u završnoj fazi rekonstrukcije, nalazi se na desnoj strani rijeke Mure u istoimenoj općini. Njegova rekonstrukcija je uključivala djelomično izmicanje trase, nadvišenje, povećanje poprečnog presjeka, te izgradnju servisnog puta.

Nasip štiti 65 stambenih objekata što uključuje oko 200 stanovnika.

Lokacija budućeg nasipa, kod naselja Benica, nalazi se na lijevoj obali rijeke Mure u općini Lendava (Republika Slovenija). Izgradnjom ovog nasipa povezat će se postojeći nasipi uz rijeke Ledavu i Muru.

Izgradnja uključuje gradnju novog nasipa, poboljšanja dijelova postojećih nasipa, postavljanje drenaže, izgradnju tranzitnih rampi, pristupnih cesta i drugih sličnih građevinskih zahvata u cilju funkcionalnosti objekta.

Komentari

Komentara