Državni ured za reviziju obavio je provjeru provedbe, još 2015. godine danih preporuka za reviziju učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu Grada Varaždina i Grada Ivanca. Od danih devet preporuka, jedna je provedena, a osam ih nije provedeno.

Stoga Državni ured za reviziju u svom izvješću podnesenom Hrvatskom saboru, 29. listopada 2019, godine, ocjenjuje da u 4 od 5 analiziranih Trgovačkih društva nije postignut zadovoljavajući napredak.

Revizijom je bilo obuhvaćeno pet trgovačkih društava: Termoplin d.d., Varaždin za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, Varkom d.d., Varaždin za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, Aquatehnika d.o.o., Varaždin za graditeljstvo i usluge, Ivkom d.d. Ivanec za komunalne poslove i Parkovi d.d. Varaždin za komunalne i hortikulturne djelatnosti.

Prvom provjerom provedbe danih preporuka obavljenom od 16. siječnja do 10. svibnja 2017. Državni ured za reviziju je ocijenio da je postignut zadovoljavajući napredak, jer je od 47 danih preporuka 38 provedeno, a devet nije provedeno.

Jedino je Društvo Ivkom d.d. Ivanec za komunalne poslove provelo sve dane preporuke.

Drugom provjerom provedbe danih preporuka, Državni ured za reviziju je ocijenio da nije postignut zadovoljavajući napredak, jer je od devet danih preporuka jedna provedena, a osam nije provedeno.

Primjerice, varaždinski Termoplin izvršne i kontrolne funkcije nije odvojio pa je u ovoj tvrtki voditeljica računovodstva i financija ujedno predsjednica Nadzornog odbora. Revizija ukazuje i da ovo Društvo nije uspostavilo odobravanje financijskih transakcija iznad određenog iznosa. Naime, prema ugovoru zaključenom s Upravom društva, iz travnja 2015., Uprava društva odnosno Direktor, vodi poslovanje Društva samostalno i bez ograničenja.

Varkomu je pak preporučeno da provodi zapošljavanje putem javnog natječaja. No, ova tvrtka to nije ispoštovala pa je  tijekom 2017. zaposleno 17 djelatnika od čega dvoje na temelju provedenog natječaja, a preostali iz evidencije zaprimljenih zamolbi. U tijeku 2018. zaposleno je devet zaposlenika, od čega troje putem natječaja, a šestero iz evidencije zaprimljenih zamolbi…

Istu preporuku, da provode zapošljavanje putem javnog natječaja, dobili su i varaždinski Parkovi. U ovoj tvrtki tijekom 2018. zaposleno je 35 zaposlenika, na određeno vrijeme, od čega je za zapošljavanje 18 zaposlenika objavljen natječaj putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežne stranice Društva ili objavom u tisku (direktor), a preostalih 17 zapošljavanja obavljeno je putem odabira, na temelju pohranjenih zamolbi.

Dodajmo da je 2015. godine Aquatehnici preporučeno održavati redovitu izobrazbu zaposlenika o prijevari (što se smatra prijevarom, na koji način prijevara šteti društvu i kako treba prijaviti sumnjive aktivnosti), kako bi se prepoznali rizici prijevare te eventualne prijevare što je moguće ranije otkrile.

No, nikakvu izobrazbu ova gradska tvrtka nije održala, a na kraju je, podsjećamo, prema rješenju varaždinskog Trgovačkog suda od 15. ožujka 2018. otvoren predstečajni postupak.

Komentari

Komentara