Povežite se s nama

U fokusu

Revizija tvrtki Grada Varaždina: Smije li voditeljica računovodstva biti predsjednica Nadzornog odbora?

Objavljeno:

- dana

Državni ured za reviziju obavio je provjeru provedbe još 2015. godine danih preporuka za reviziju učinkovitosti sprečavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu Grada Varaždina i Grada Ivanca. Od danih devet preporuka, jedna je provedena, a osam ih nije provedeno.

Test učinkovitosti

Stoga Državni ured za reviziju u svom izvješću podnesenom Hrvatskom saboru 29. listopada 2019. godine ocjenjuje da u četiri od pet analiziranih trgovačkih društva nije postignut zadovoljavajući napredak. Revizijom učinkovitosti bilo je obuhvaćeno pet trgovačkih društava: Termoplin d.d. Varaždin za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, Varkom d.d. Varaždin za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, Aquatehnika d.o.o. Varaždin za graditeljstvo i usluge, Ivkom d.d. Ivanec za komunalne poslove i Parkovi d.d. Varaždin za komunalne i hortikulturne djelatnosti. Prvom provjerom provedbe danih preporuka, obavljenom od 16. siječnja do 10. svibnja 2017. godine, Državni ured za reviziju je ocijenio da je postignut zadovoljavajući napredak u postupanju spomenutih poduzeća jer je od 47 danih preporuka 38 provedeno, a devet nije. Pritom revizori ističu da je jedino društvo Ivkom d.d. Ivanec za komunalne poslove provelo sve dane preporuke. No, već drugom provjerom provedbe danih preporuka Državni ured za reviziju ocjenjuje da nije postignut zadovoljavajući napredak jer je od devet danih preporuka samo jedna provedena, a osam ih nije provedeno. Primjerice, u spomenutom izvješću stoji da varaždinski Termoplin izvršne i kontrolne funkcije nije odvojio, pa je u ovoj tvrtki voditeljica računovodstva i financija ujedno predsjednica Nadzornog odbora. Revizija ukazuje i da ovo društvo nije uspostavilo odobravanje financijskih transakcija iznad određenog iznosa. Naime, prema ugovoru zaključenom s Upravom društva iz travnja 2015., Uprava društva, odnosno njezin direktor, vodi poslovanje društva samostalno i bez ograničenja. Kakve se sve aktivnosti u ovoj tvrtki provode s ciljem sprečavanja i otkrivanja prijevara, nismo uspjeli doznati, ali nam je odgovoreno da, što se tiče Termoplina, „postupanje ili nepostupanje po danim preporukama nije, niti će biti predmet javne rasprave kroz bilo koje novine“.

– Termoplin d.d. je svoje argumente postupanja po danim preporukama, a koji su isključivo bazirani na Zakonu, a ne na individualnoj percepciji, iznio mjerodavnim tijelima društva, a to su Uprava i Nadzorni odbor društva, ali i Državnom uredu za reviziju na nacionalnoj razini. Termoplin d.d. je uvijek otvoren za nova poboljšanja i unapređenje vlastitog poslovanja, ali u potpunosti je neprihvatljivo da se preporuke izjednačavaju s nalozima, i još da se preporučuju postupci koji su u suprotnosti sa zakonom, a koji bi nas mogli dovesti u prekršaj i tužbe – ukazuju iz ove tvrtke, koja je obavijestila Državni ured za reviziju o razlozima postupanja po danim preporukama, a to je Zakon o trgovačkim društvima.

– Termoplin d.d. podnio je prigovor na dano izvješće, a Državni ured za reviziju dostavio je dopis kojim se sve radnje (odgovor na prigovor) smatraju nevažećima – ističu u ovom društvu.

Uhodana procedura

Za razliku od Termoplina, varaždinskoj gradskoj komunalnoj tvrtki Varkom je pak preporučeno da „provodi zapošljavanje putem javnog natječaja“. No, ova tvrtka to nije poštovala, pa je tijekom 2017. zaposleno 17 djelatnika, od čega dvoje na temelju provedenog natječaja, a preostali iz evidencije zaprimljenih zamolbi. Tijekom 2018. godine u njoj je zaposleno devet zaposlenika, od čega troje putem natječaja i šestero iz evidencije zaprimljenih zamolbi. Međutim, od Željka Bunića, direktora Varkoma, doznajemo da ova tvrtka transparentno provodi natječaje prilikom zapošljavanja prema uhodanoj proceduri donesenoj još početkom 2019. godine. Naime, oglase objavljuju putem sredstava javnog priopćavanja, na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Varkoma, info-kanalu Grada Varaždina i zakupljenoj VTV-ovoj oglasnoj stranici.

– Samo lani u Varkomu je ukupno na raznim poslovima zaposleno 27 radnika (vodovod 16, kanalizacija devet i računovodstvo dva). No, u istom razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2019. godine otišlo je 14 zaposlenika, dok je pet radnika zaposleno temeljem preuzimanja tvrtke Odvodnja d.o.o., što je bila obveza prema Zakonu o vodnim uslugama. Svi ostali djelatnici su zaposleni putem javnog natječaja – naglašava Bunić.

Iz svega navedenog proizlazi da je do povećanja broja zaposlenika u ovoj tvrtki došlo gotovo isključivo na ključnim aktivnostima Varkoma (vodovod i kanalizacija).

– Treba znati da je krajem 2018. godine veći broj naših zaposlenika otišao u zasluženu mirovinu, dok je istovremeno povećan obujam poslova na preuzetoj kanalizacijskoj mreži (Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice) te na interventnom investicijskom održavanju. Štoviše, u odnosu na 2018. godinu, kada su u jednom trenutku bila zaposlena 293 djelatnika, taj broj je 2019. manji za 13. Istovremeno, prihodi Varkoma su za devet mjeseci bili 6,6 % veći nego u istom razdoblju 2018., a normalizirana EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) viša za 7,5 % – objasnio je Željko Bunić.

Gotovo istu preporuku, da provode zapošljavanje putem javnog natječaja, dobili su i varaždinski Parkovi. Naime, u ovoj komunalnoj tvrtki tijekom 2018. godine zaposleno je 35 radnika, na određeno vrijeme, od čega je za zapošljavanje 18 zaposlenika objavljen natječaj putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežne stranice društva ili objavom u tisku. No, preostalih 17 zapošljavanja obavljeno je putem odabira, na temelju pohranjenih zamolbi.

– Prilikom zapošljavanja Parkovi d.d. objavljuju slobodna radna mjesta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na vlastitoj web-stranici te, prema potrebi, i u medijima. S obzirom na sezonski karakter naše djelatnosti, zapošljavamo sezonske radnike u dijelu godine kada imamo najviše posla. U dijelu godine kada imamo pojačanu potrebu za radnicima, dakle na sezonske poslove, zapošljavamo uglavnom iste radnike, naše „stalne sezonce“ – ističe Alen Runac, direktor Parkova, uz napomenu da su spomenuti sezonci upoznati s poslovnim procesima tvrtke.

Za njih su, dodaje, „provedeni zdravstveni pregledi, osposobljavanje za zaštitu na radu i zaštitu od požara te osposobljavanje za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, kao i nabavka radne odjeće i osobnih zaštitnih sredstava“.

– Državni ured za reviziju upoznat je sa sezonskim karakterom naše djelatnosti i razlozima zašto na taj način zapošljavamo – zaključio je Alen Runac.

Dobra vijest je da nijedan od spomenutih poslodavaca dosad nije kažnjen, jer prema novom Zakonu o Državnom uredu za reviziju, koji je stupio na snagu u ožujku 2019. godine, subjekti koji ne postupe po nalazima i preporukama Državne revizije, ne dostave revizoru dokumentaciju ili plan provedbe naloga i preporuka, mogu biti novčano kažnjeni.
Slučaj

“Aquatehnika“

Dodajmo da je još 2015. godine Aquatehnici preporučeno održavati redovitu izobrazbu zaposlenika o prijevari (što se smatra prijevarom, na koji način prijevara šteti društvu i kako treba prijaviti sumnjive aktivnosti), kako bi se prepoznali rizici prijevare te se eventualne prijevare što je moguće prije otkrile. No, nikakvu izobrazbu ova bivša gradska tvrtka nije održala, a na kraju je, podsjećamo, prema rješenju varaždinskoga Trgovačkog suda od 15. ožujka 2018., otvoren predstečajni postupak.

U fokusu

Nadležnost CZSS-a Varaždin: U pet godina posvojeno samo jedanaestero djece

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Još je svjež tragičan slučaj malene Nikoll iz Nove Gradiške, koja je podlegnula ozljedama u zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti nakon što ju je premlatila vlastita majka.

Naime, djevojčicu su roditelji prije dvije godine ostavili u Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradiški. U studenome prošle godine zatražili su da je Centar vrati u obitelj, čemu je udovoljeno.

Istragom je utvrđeno da su malenu Nikoll roditelji mjesecima zlostavljali i zanemarivali, a Centar za socijalnu skrb za sve je to znao. Njezini roditelji su uhićeni, a ravnatelj Centra je smijenjen.

Nakon tog slučaja svi su se digli na noge, a posebno glasna bila je Varaždinka Marta Divjak iz inicijative „Moramo vam nešto reći“.

Marta je inače posvojena s tri i pol godine, a posebno nam se u pamćenje urezao njezin vapaj da čak 4200 djece u Hrvatskoj nema odgovarajuću roditeljsku skrb.

Brojke

Prema izvješću Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, preklanjska je godina završila s ukupno 117 posvojenja, od kojih je najviše djece, njih 57, bilo u dobi od jedne do pet godina, a novi je dom našlo tek deset klinaca koji su imali od 11 do 18 godina.

Iz Centra za socijalnu skrb Varaždin iste, 2019. godine, posvojeno je troje djece. Isti broj djece u nadležnosti varaždinskog Centra posvojen je i 2018. godine, dok je prošle, 2020. godine posvojeno dvoje djece, kao i 2017. godine. Do 31. ožujka ove godine varaždinski Centar bio je nadležan za jedno posvojenje.

– Propisi su postavljeni na način da se djetetu s ispunjenim pretpostavkama traže potencijalni posvojitelji, i to putem Registra potencijalnih posvojitelja iz cijele Republike Hrvatske, koji je svim centrima za socijalnu skrb dostupan preko Socskrb aplikacije. Ne možemo točno znati koliko je ukupno djece posvojeno od strane posvojitelja koji spadaju u nadležnost Centra za socijalnu skrb Varaždin, budući da su posvojena djeca iz raznih centara ili iz inozemstva – ističe Jasenka Franjčec, v. d. ravnateljice Centra za socijalnu skrb Varaždin.

Inače, posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine koja je od posvojenika starija najmanje 18 godina. Važno je reći da nije propisana gornja granica životne dobi posvojitelja. Posvojiti dijete može hrvatski državljanin, a iznimno strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta i uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnoga za poslove socijalne skrbi i obitelji. Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi roditelj ili posvojitelj djeteta, zatim jedan bračni drug samostalno uz pristanak drugoga bračnog druga te osoba koja nije u braku – samac.

Propisi

Zakonskim izmjenama osobe koje žele posvojiti dijete najprije se trebaju javiti Centru za socijalnu skrb prema svome mjestu stanovanja. Ondje podnose pisanu prijavu namjere posvojenja i pisani zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Utvrdi li Centar da bračni/izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti za to ispunjava/ju zakonske pretpostavke i procijeni li da su podobni i prikladni, upućuje ih se na obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje. Nakon provedene stručne pripreme za posvojenje Centar za socijalnu skrb dat će mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva, nakon čega se podaci upisuju u jedinstveni Registar potencijalnih posvojitelja.

Osobama zainteresiranima za posvojenje koje zadovoljavaju zakonske pretpostavke za posvojenje Centar za socijalnu skrb daje stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, na temelju kojeg ih se upisuje u jedinstveni Registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj. Tijekom postupka davanja stručnog mišljenja obvezni su sudjelovati u programu stručne pripreme za posvojenje. Ako je od izrade mišljenja o podobnosti i prikladnosti do postupka zasnivanja posvojenja proteklo više od godinu dana, preispituje se jesu li se okolnosti promijenile.

Što se tiče posvajanja djece iz trećih zemalja, potencijalni posvojitelji moraju se javiti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U varaždinskom Centru na posvojenje čekaju 22 bračna ili izvanbračna supružnika te dvije odrasle ženske osobe koje nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Na čekanju

– Isti su upisani u Registar potencijalnih posvojitelja u Socskrb aplikaciji, programu s kojim smo spojeni s resornim ministarstvom. Od ukupno 39 potencijalnih posvojitelja u navedenom registru, upoznati smo da je 15-ero bračnih odnosno izvanbračnih supružnika posvojilo jedno ili više djece koja su bila u nadležnosti drugih centara za socijalnu skrb u RH ili u inozemstvu – ističu iz varaždinskog Centra za socijalnu skrb.

S druge strane, u Centru za socijalnu skrb Varaždin trenutno je devetero djece s ispunjenim pretpostavkama za posvajanje.

– To su djeca čiji su roditelji umrli ili lišeni roditeljske skrbi te bi mogla biti posvojena. Međutim, navedena djeca su već duže vremena u Registru jer spadaju u teže posvojivu djecu jer su starije životne dobi, odnosno imaju teška oštećenja zdravlja ili iskazane poremećaju u ponašanju. Također, određen broj djece je starije životne dobi te odbija posvojenje jer želi ostati u srodničkoj udomiteljskoj obitelji – zaključuje ravnateljica Centra za socijalnu skrb Varaždin.

Akcijski plan unapređenja sustava socijalne skrbi

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović predstavio je u ponedjeljak, 26. travnja, Akcijski plan unapređenja sustava socijalne skrbi.

Krajnji cilj je sveobuhvatna reforma sustava koja treba omogućiti bolju zaštitu korisnika i unaprijediti stručni rad djelatnika u sustavu. Aktivnosti plana podijeljene su na kratkoročna rješenja i srednjoročne strukturalne promjene, što će rezultirati cjelokupnim unapređenjem sustava.

– Implementacija kratkoročnih rješenja za unapređenje sustava planirana je do jeseni. Dotad se očekuje zapošljavanje 200 novih stručnih radnika te povećanje broja upravnih i inspekcijskih nadzora, i to trostruko na godišnjoj razini. Namjera je rasteretiti postojeće djelatnike sustava i olakšati rad socijalnih radnika i drugih stručnih radnika, kako bi krajnji korisnici u konačnici imali bolju uslugu. Planirano je povećanje broja udomiteljskih obitelji do 10 % te smještaj oko 200 djece iz domova kod udomitelja, kao i izmjene Zakona o udomiteljstvu kojima će se fleksibilizirati uvjeti za specijalizirane udomitelje i povećati njihove naknade – ističu iz Ministarstva.

Osniva se i Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika, u čijem će radu sudjelovati predstavnici strukovnih komora, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te organizacija civilnog društva. Vijeće će sudjelovati u praćenju i analizi javnih politika iz područja socijalne zaštite, predlagat će programe mjera i razvoja te davati smjernice za unapređenje sustava. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, do kraja godine uspostavit će se zasebni obiteljski sudovi, specijalizirani za osjetljivu tematiku obitelji i nasilja u obitelji i čije će izdvajanje omogućiti brže procese i veću senzibiliziranost sustava.

Srednjoročne strukturalne promjene planirane su do kraja 2022. godine, a sadržane su uglavnom u novom Zakonu o socijalnoj skrbi, koji u saborsku proceduru ulazi već u lipnju ove godine. Glavne promjene sadržane novim Zakonom su osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalnu zaštitu i Obiteljskog centra, osnivanje Akademije, smanjenje broja korisnika u institucijama, osiguravanje regionalne ravnomjernosti i pristupačnosti usluga te sigurnost i zaštita starijih osoba. Hrvatski zavod za socijalnu zaštitu imat će jedan središnji ured, 21 područnu županijsku službu, 75 područnih ureda i 22 ispostave.

– Cilj je jačanje i unapređenje stručnog rada te osiguranje boljeg stručnog nadzora, ali i administrativno rasterećenje centara za socijalnu skrb. Povjerenstvo za pritužbe korisnika služit će kao drugi stup za pritužbe korisnika na postupanje sustava, a u njemu će biti stručnjaci predloženi od organizacija civilnog društva. Izdvajanje obiteljskih centara iz centara za socijalnu skrb omogućit će njihovo samostalnije djelovanje u prevenciji obiteljskog nasilja te u savjetovanju i terapeutskom djelovanju – zaključuju iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Nastavite čitati

U fokusu

Zavod za zapošljavanje: u Varaždinskoj županiji traži se 60 doktora medicine

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

doktor liječnik stetoskop

Krajem travnja 2021. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Varaždin evidentirana je 2561 nezaposlena osoba.

U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih je manji za 5,7 %, a u usporedbi s istim mjesecom 2020. godine broj nezaposlenih manji je za 596 osoba, odnosno 18,9 %.

Tijekom travnja evidentirano je 328 novih nezaposlenih osoba. Direktno iz radnog odnosa prijavilo se 226 osoba, nakon škole tri, a iz neaktivnosti 99 osoba.

Tijekom travnja 2021. godine prijavljeno je 881 slobodno radno mjesto, što je za 12,7 % (128 slobodnih radnih mjesta) manje nego u proteklom mjesecu, te 187,9 % (575 slobodnih radnih mjesta) više nego u istom mjesecu prošle godine.

Najtraženija zanimanja tijekom travnja 2021. godine bila su: radnik na proizvodnoj liniji (tražila su se 82 radnika), doktor/doktorica medicine (60), prodavač/prodavačica (38), vozač/vozačica teretnog vozila (30) i konobar/konobarica (25).

Tijekom travnja 2021. godine, iz evidencije nezaposlenih osoba PU Varaždin zaposlene su ukupno 334 osobe na temelju radnog odnosa. To je 12,8 % manje nego u prethodnom mjesecu i 121,2 % više nego u istom mjesecu prošle godine.

Stopa nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji u travnju je bila 3,7.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje

Error, no Ad ID set! Check your syntax!