Državni ured za reviziju obavio je provjeru provedbe još 2015. godine danih preporuka za reviziju učinkovitosti sprečavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu Grada Varaždina i Grada Ivanca. Od danih devet preporuka, jedna je provedena, a osam ih nije provedeno.

Test učinkovitosti

Stoga Državni ured za reviziju u svom izvješću podnesenom Hrvatskom saboru 29. listopada 2019. godine ocjenjuje da u četiri od pet analiziranih trgovačkih društva nije postignut zadovoljavajući napredak. Revizijom učinkovitosti bilo je obuhvaćeno pet trgovačkih društava: Termoplin d.d. Varaždin za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, Varkom d.d. Varaždin za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, Aquatehnika d.o.o. Varaždin za graditeljstvo i usluge, Ivkom d.d. Ivanec za komunalne poslove i Parkovi d.d. Varaždin za komunalne i hortikulturne djelatnosti. Prvom provjerom provedbe danih preporuka, obavljenom od 16. siječnja do 10. svibnja 2017. godine, Državni ured za reviziju je ocijenio da je postignut zadovoljavajući napredak u postupanju spomenutih poduzeća jer je od 47 danih preporuka 38 provedeno, a devet nije. Pritom revizori ističu da je jedino društvo Ivkom d.d. Ivanec za komunalne poslove provelo sve dane preporuke. No, već drugom provjerom provedbe danih preporuka Državni ured za reviziju ocjenjuje da nije postignut zadovoljavajući napredak jer je od devet danih preporuka samo jedna provedena, a osam ih nije provedeno. Primjerice, u spomenutom izvješću stoji da varaždinski Termoplin izvršne i kontrolne funkcije nije odvojio, pa je u ovoj tvrtki voditeljica računovodstva i financija ujedno predsjednica Nadzornog odbora. Revizija ukazuje i da ovo društvo nije uspostavilo odobravanje financijskih transakcija iznad određenog iznosa. Naime, prema ugovoru zaključenom s Upravom društva iz travnja 2015., Uprava društva, odnosno njezin direktor, vodi poslovanje društva samostalno i bez ograničenja. Kakve se sve aktivnosti u ovoj tvrtki provode s ciljem sprečavanja i otkrivanja prijevara, nismo uspjeli doznati, ali nam je odgovoreno da, što se tiče Termoplina, „postupanje ili nepostupanje po danim preporukama nije, niti će biti predmet javne rasprave kroz bilo koje novine“.

– Termoplin d.d. je svoje argumente postupanja po danim preporukama, a koji su isključivo bazirani na Zakonu, a ne na individualnoj percepciji, iznio mjerodavnim tijelima društva, a to su Uprava i Nadzorni odbor društva, ali i Državnom uredu za reviziju na nacionalnoj razini. Termoplin d.d. je uvijek otvoren za nova poboljšanja i unapređenje vlastitog poslovanja, ali u potpunosti je neprihvatljivo da se preporuke izjednačavaju s nalozima, i još da se preporučuju postupci koji su u suprotnosti sa zakonom, a koji bi nas mogli dovesti u prekršaj i tužbe – ukazuju iz ove tvrtke, koja je obavijestila Državni ured za reviziju o razlozima postupanja po danim preporukama, a to je Zakon o trgovačkim društvima.

– Termoplin d.d. podnio je prigovor na dano izvješće, a Državni ured za reviziju dostavio je dopis kojim se sve radnje (odgovor na prigovor) smatraju nevažećima – ističu u ovom društvu.

Uhodana procedura

Za razliku od Termoplina, varaždinskoj gradskoj komunalnoj tvrtki Varkom je pak preporučeno da „provodi zapošljavanje putem javnog natječaja“. No, ova tvrtka to nije poštovala, pa je tijekom 2017. zaposleno 17 djelatnika, od čega dvoje na temelju provedenog natječaja, a preostali iz evidencije zaprimljenih zamolbi. Tijekom 2018. godine u njoj je zaposleno devet zaposlenika, od čega troje putem natječaja i šestero iz evidencije zaprimljenih zamolbi. Međutim, od Željka Bunića, direktora Varkoma, doznajemo da ova tvrtka transparentno provodi natječaje prilikom zapošljavanja prema uhodanoj proceduri donesenoj još početkom 2019. godine. Naime, oglase objavljuju putem sredstava javnog priopćavanja, na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Varkoma, info-kanalu Grada Varaždina i zakupljenoj VTV-ovoj oglasnoj stranici.

– Samo lani u Varkomu je ukupno na raznim poslovima zaposleno 27 radnika (vodovod 16, kanalizacija devet i računovodstvo dva). No, u istom razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2019. godine otišlo je 14 zaposlenika, dok je pet radnika zaposleno temeljem preuzimanja tvrtke Odvodnja d.o.o., što je bila obveza prema Zakonu o vodnim uslugama. Svi ostali djelatnici su zaposleni putem javnog natječaja – naglašava Bunić.

Iz svega navedenog proizlazi da je do povećanja broja zaposlenika u ovoj tvrtki došlo gotovo isključivo na ključnim aktivnostima Varkoma (vodovod i kanalizacija).

– Treba znati da je krajem 2018. godine veći broj naših zaposlenika otišao u zasluženu mirovinu, dok je istovremeno povećan obujam poslova na preuzetoj kanalizacijskoj mreži (Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice) te na interventnom investicijskom održavanju. Štoviše, u odnosu na 2018. godinu, kada su u jednom trenutku bila zaposlena 293 djelatnika, taj broj je 2019. manji za 13. Istovremeno, prihodi Varkoma su za devet mjeseci bili 6,6 % veći nego u istom razdoblju 2018., a normalizirana EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) viša za 7,5 % – objasnio je Željko Bunić.

Gotovo istu preporuku, da provode zapošljavanje putem javnog natječaja, dobili su i varaždinski Parkovi. Naime, u ovoj komunalnoj tvrtki tijekom 2018. godine zaposleno je 35 radnika, na određeno vrijeme, od čega je za zapošljavanje 18 zaposlenika objavljen natječaj putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežne stranice društva ili objavom u tisku. No, preostalih 17 zapošljavanja obavljeno je putem odabira, na temelju pohranjenih zamolbi.

– Prilikom zapošljavanja Parkovi d.d. objavljuju slobodna radna mjesta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na vlastitoj web-stranici te, prema potrebi, i u medijima. S obzirom na sezonski karakter naše djelatnosti, zapošljavamo sezonske radnike u dijelu godine kada imamo najviše posla. U dijelu godine kada imamo pojačanu potrebu za radnicima, dakle na sezonske poslove, zapošljavamo uglavnom iste radnike, naše „stalne sezonce“ – ističe Alen Runac, direktor Parkova, uz napomenu da su spomenuti sezonci upoznati s poslovnim procesima tvrtke.

Za njih su, dodaje, „provedeni zdravstveni pregledi, osposobljavanje za zaštitu na radu i zaštitu od požara te osposobljavanje za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, kao i nabavka radne odjeće i osobnih zaštitnih sredstava“.

– Državni ured za reviziju upoznat je sa sezonskim karakterom naše djelatnosti i razlozima zašto na taj način zapošljavamo – zaključio je Alen Runac.

Dobra vijest je da nijedan od spomenutih poslodavaca dosad nije kažnjen, jer prema novom Zakonu o Državnom uredu za reviziju, koji je stupio na snagu u ožujku 2019. godine, subjekti koji ne postupe po nalazima i preporukama Državne revizije, ne dostave revizoru dokumentaciju ili plan provedbe naloga i preporuka, mogu biti novčano kažnjeni.
Slučaj

“Aquatehnika“

Dodajmo da je još 2015. godine Aquatehnici preporučeno održavati redovitu izobrazbu zaposlenika o prijevari (što se smatra prijevarom, na koji način prijevara šteti društvu i kako treba prijaviti sumnjive aktivnosti), kako bi se prepoznali rizici prijevare te se eventualne prijevare što je moguće prije otkrile. No, nikakvu izobrazbu ova bivša gradska tvrtka nije održala, a na kraju je, podsjećamo, prema rješenju varaždinskoga Trgovačkog suda od 15. ožujka 2018., otvoren predstečajni postupak.

Komentari

Komentara