Povežite se s nama

U fokusu

Sjever Hrvatske dobiva svoje javno sveučilište

Objavljeno:

- dana

OTVORENO Prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever

Projekt uspostave javnog sveučilišta na području sjeverne Hrvatske trebao bi uskoro dobiti svoj epilog. Preoblikovanje postojeće institucije, Sveučilišta Sjever, u smislu prijenosa osnivačkih prava na RH, trebalo bi se uskoro dogoditi donošenjem predmetnog zakona.
 

Bio je to povod za razgovor s rektorom najmlađe hrvatske sveučilišne institucije, prof. dr. sc. Marinom Milkovićem

Uskoro gotovo

U kojoj je projekt trenutno fazi?
Posljednja zadaća u realizaciji projekta uspostave i razvoja sveučilišta sjeverne Hrvatske – Sveučilišta Sjever, sastoji se u ostvarenju statusa javnog sveučilišta prijenosom osnivačkih prava s jedinica lokalne i regionalne samouprave, dakle, gradova Varaždina i Koprivnice, na državu. Na taj će način sjeverni dio Hrvatske, kao jedina regija koja nema vlastito javno sveučilište, ostvariti ista prava te imati istovjetne mogućnosti kao i ostali dijelovi Hrvatske.
Osiguravanje jednakosti u pravu na dostupno visoko obrazovanje u okruženju, kakvo imaju ostale regije, dovest će do povećanja broja visokoobrazovanih stanovnika te do stvaranja preduvjeta za brži i uspješniji razvoj cjelokupne sjeverne regije u svakom pogledu. Olakšati će se pristup studiju i dati potpora pri studiju za studente slabijega socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom. Isključivo povećanjem razine obrazovanja moguće je ostvariti pretpostavke budućeg razvoja regije te povećati njezinu konkurentnost kako u RH tako i u kontekstu EU.
 

Točka na “i” bila je javna podrška predsjednika Vlade Milanovića uspostavi javnog sveučilišta na području sjevera Hrvatske

Je li to i buduća vizija razvoja Sveučilišta?
Strateški razvoj Sveučilišta Sjever usklađen je s potrebama realnog sektora gospodarstva te s tržištem rada sjeverne regije. U svojoj viziji Sveučilište Sjever naglašava razvoj svih vidova djelatnosti ustanove visokog obrazovanja – znanstvene, umjetničke i stručne – kako bi postalo prepoznatljivi regionalni lider u područjima tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih te interdisciplinarnih znanosti.
Razvojem novih studijskih programa u navedenim područjima osigurao bi se efekt visoke zapošljivosti završenih diplomanata u ovoj regiji. Novi diplomski studiji na 2. stupnju Bolonjske skale studiranja dat će završenim studentima dodatne kompetencije potrebne za učinkovito i samostalno rješavanje problema iz svog djelokruga, na dobrobit društvene zajednice i gospodarstva.

Niz dobrobiti

Koji je značaj javnog sveučilišta za našu regiju?
Brojni javno dostupni statistički pokazatelji, kao i provedena istraživanja o prilikama u visokom obrazovanju na području Republike Hrvatske, ukazuju na očiti problem neujednačenosti razvoja visokog obrazovanja u različitim dijelovima naše zemlje. Pri tome se posebno ističe područje četiriju županija sjeverne Hrvatske koje u većoj mjeri zaostaje za državnim prosjekom udjela visokoobrazovanih u ukupnoj populaciji pojedinih dobnih skupina. Jedan od glavnih ciljeva strateškog dokumenta EU Europa 2020. je dostići do te godine 40 % visokoobrazovanih u populaciji od 30 do 34 godine. Republika Hrvatska postavila je cilj postizanja do 2020. udjela od 35 % visokoobrazovanih u toj populaciji. S obzirom na trenutno statistički značajno odstupanje sjevera Hrvatske za državnim prosjekom, uspostava javnog sveučilišta u ovoj našoj regiji jedna je od aktivnosti kojima će RH ispuniti navedeni cilj.
 

A za gospodarstvo?
Razvoj visokog obrazovanja kroz razvoj dislociranih visokih učilišta i studijskih programa kojima su matične institucije izvan sjevernog dijela Hrvatske ne može u cijelosti odgovoriti na potrebe gospodarstva i tržišta rada tog dijela Hrvatske, jer se matične institucije razvijaju u okviru svojih strategija, a ne prateći strategiju razvoja i potrebe za profilima u ovom dijelu države. Jedini način kako premostiti takav problem je snažno regionalno javno sveučilište koje će biti puna potpora industriji i lokalnom gospodarstvu te društvenom i kulturnom životu lokalne zajednice.

 

Jednakost u pravu na dostupno visoko obrazovanje dovest će do povećanja broja visokoobrazovanih stanovnika

Autonomija koju sa sobom nosi status javnog sveučilišta otvara prostor za lakšu i funkcionalniju suradnju sveučilišta s gospodarskim subjektima i širom zajednicom u planiranju i kreiranju obrazovne politike. Nadalje, autonomija osigurava pravo stanovnika sjeverne regije da aktivno sudjeluju i podupiru otvaranje studija iz deficitarnih područja te u područjima potencijalno značajnih investicija. Upravo će akši pristup EU fondovima te veći udio sufinanciranja sredstvima EU fondova omogućiti status javnog Sveučilišta Sjever.
Imate li potporu da Sveučilište Sjever postane javno od početka?
Kontinuirana čvrsta potpora od strane svih bitnih čimbenika nije izostajala cijelo vrijeme provođenja projekta. Posebno želim istaknuti iznimnu potporu jedinica lokalne i regionalne samouprave, zahvaljujući kojoj smo uspjeli doći do cilja.
Zadovoljni smo i što je postignut određeni konsenzus unutar svih političkih opcija u gradskim vijećima gradova Varaždina i Koprivnice prilikom donošenja odluka gradskih vijeća gradova Varaždina i Koprivnice o prijenosu osnivačkih prava s tvrtke “Media uni” na gradove sa svrhom prijenosa osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku. Odluke su donesene jednoglasno! Točka na “i” bila je javna podrška Zorana Milanovića, predsjednika Vlade, uspostavi javnog sveučilišta na području sjevera Hrvatske. U prilog opravdanosti uspostave javnog sveučilišta u ovoj našoj regiji svakako ide i potpora projektu koju su iskazala i druga javna sveučilišta Republike Hrvatske. Iskreno se nadamo daljnjoj punoj podršci našem radu, kako lokalne zajednice, tako i lokalne politike.

Sve prema zakonu

Je li točno da se pokušava stvoriti negativno javno mnijenje u samoj akademskoj zajednici?
U dijelu javnosti pojavile su se teze kako će postupak preoblikovanja Sveučilišta Sjever dovesti i do integracije nekih drugih visokih učilišta u regiji u našu sveučilišnu ustanovu. Njima se očito pokušava stvoriti negativno javno mnijenje dijela regionalne akademske zajednice naspram cijelog projekta. Ovime želim opovrgnuti takve dezinformacije. Proces preoblikovanja Sveučilišta Sjever te donošenje Zakona o prijenosu osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku ne uključuje druga visoka učilišta u regiji.

 

Proces preoblikovanja Sveučilišta Sjever ne uključuje druga  visoka učilišta u regiji

Jesu li se u postupku integracije, a i sada u samom procesu prelaska iz privatnog u javno sveučilište, poštovali svi zakonski propisi?
Proces nastajanja javnog Sveučilišta Sjever dug je gotovo 14 godina, što potvrđuje tezu da je osnivanje javnog sveučilišta težak, kompleksan i dugotrajan proces. Temelji Sveučilišta Sjever sežu u 2001. godinu, kada je pokrenuta Visoka elektrotehnička škola u Varaždinu. Ustanova je pod sadašnjim nazivom registrirana u siječnju 2014. godine, nakon integracije Veleučilišta u Varaždinu i Medijskog sveučilišta u Koprivnici.
Na tom dugom putu striktno su se poštivali svi zakonski propisi kojima je regulirana djelatnost koju ustanova obavlja. Odredbe temeljnih Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju diktirale su aktivnosti i dinamiku donošenja odluka koje su rezultirale ovako dugotrajnim procesom.

Našoj djeci bolje sutra

V. d. prorektora Sveučilišnog centra Varaždin, doc. dr. sc. Damir Vusić, vrlo je rezolutan po pitanju preoblikovanja Sveučilišta Sjever u javno sveučilište Republike Hrvatske.
– Koliko je javno Sveučilište Sjever važno za razvoj sjevernog dijela Hrvatske, usudio bih se usporediti s važnošću izgradnje Pelješkog mosta za razvoj južnog dijela Hrvatske. Želja nam je promijeniti percepciju dijela javnosti kako manji gradovi poput Varaždina i Koprivnice ne trebaju svoje javno sveučilište. Zaprepašćuje nevjerojatna lakoća manipulacije javnošću iznošenjem neistinitih podataka o potrebi financiranja projekta od strane države. Iz dana u dan postavljamo sebi pitanje kakav i čiji interes stoji iza takvih “ad hoc” analiza pojedinaca?

Držimo da je svako protivljenje razvoju Sveučilišta Sjever i stjecanju statusa javnog sveučilišta ujedno i protivljenje napretku ove naše sjeverne regije. Jedna od mnogih zadaća institucija poput Sveučilišta Sjever je pridonijeti napretku i boljitku naše lokalne zajednice, osigurati dostupnije i kvalitetno visoko obrazovanje većem broju stanovnika sjeverne Hrvatske. Briga za mlade, briga za našu djecu, odgovornost je od koje ne bježimo. Uvjereni smo da ćemo projektom javnog sveučilišta osigurati bolju i prosperitetniju budućnost za našu djecu, a gradovima Varaždinu i Koprivnici dati status sveučilišnih gradova mladih, obrazovanih i uspješnih ljudi – zaključio je doc. dr. sc. Vusić.

Stvaramo inovacijsko društvo znanja

Najveći broj studenata na odjelima Sveučilišta Sjever (gotovo 90% od ukupnog broja) obrazuje se u tzv. STEM području (Science, Technology, Engineering and Mathematics), biomedicinskom te u informatičko-komunikacijskom području, što je usklađeno s jednim od općih ciljeva u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Povećanje broja visokoobrazovanih osoba sa završenim studijem iz navedenih područja presudno je za razvoj visokotehnološkog inovacijskog društva. Riječ je o područjima koja su deficitarna ne samo u Hrvatskoj, već i na europskoj razini. Za većinu studijskih programa u spomenutim područjima Sveučilište Sjever je s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpisalo tzv. programske ugovore o financiranju redovitih studenata. Sveučilište Sjever želi jačati svoj doprinos u ovoj regiji kroz potporu industriji i gospodarstvu u planiranju konkurentne obrazovne politike te društvenom i kulturnom životu zajednice u cjelini.

Izvor:
Foto:

U fokusu

Patafta: Varaždincima dugujemo poštovanje i konkretne poteze, a ne svađe oko kadroviranja

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Varaždinski gradski vijećnik Davor Patafta oglasio se priopćenjem nakon današnje konstituirajuće sjednice Gradsko vijeća.

Njegovo priopćenje donosimo u cijelosti:

Svi su pred izbore imali program, bilo je tu puno obećanja građanima, a već na prvoj, konstituirajućoj, sjednici Gradskog vijeća varaždinska je politika pokazala da je sama sebi svrha.

Zdravka Grđan predsjednica Gradskog vijeća, sjednica prošla u burnoj raspravi o kadroviranju

Želim vjerovati da ćemo ubuduće biti konstruktivni, da će se govoriti o besplatnim vrtićima, novim investicijama i većim plaćama radnicima, a ne o tome tko je od članova stranaka u kojem odboru. Na kraju krajeva, svi od reda obećavali su rješenje problema otpada koji guši Varaždin.

Nažalost, ako sudimo prema prvoj sjednici, sve se svodi isključivo na kadroviranje, odnosno naknade u odborima.

Politika nije i ne smije sama sebi biti svrha. Želim podsjetiti i gradonačelnika, vijećnike koji ga podržavaju i one koji su u oporbi, da su sve njih izabrali građani koji očekuju konkretna rješenja. Varaždin se 15 godina guši u smeću, u zoni Brezje se razvijaju zaraze umjesto gospodarstva, a ljudi plaćaju prirez, previsoke režije i previsoke cijene vrtića.

Varaždinke i Varaždinci ne zaslužuju ovakav tretman politike i ja u tome ne želim sudjelovati. Kad bi se ljudi u poduzetništvu ili ljudi koji naporno rade osam sati u tvornicama ponašali ovako neodgovorno kao varaždinski političari, zamislite na što bi to ličilo.

Očekujem prije svega odgovornost ljudi koji sjede u Gradskom vijeću, očekujem i poštovanje prema svima onima koji su ih birali, ali i pristojnost. To je ono što svi zajedno dugujemo građanima Varaždina.

Nemamo vremena za politikanstvo i kokošarenje za naknade u odborima, idemo se primiti posla. Varaždinci i Varaždinke zaslužuju bolji grad!

Nastavite čitati

U fokusu

Zdravka Grđan predsjednica Gradskog vijeća, sjednica prošla u burnoj raspravi o kadroviranju

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Danas je održana konstituirajuća sjednica varaždinskog Gradskog vijeća. Za predsjednicu je izabrana Zdravka Grđan sa 14 glasova za i 6 suzdržanih. Suzdržano je bilo 6 vijećnika s Čehokove liste.

Potpredsjednica gradskog Vijeća je Gordana Marsenić iz redova većine, dok potpredsjednik oporbe nije izabran jer nisu poslali prijedlog.

Iako se radilo tek o konstituiranju, sjednica nije prošla mirno. Bilo je tu i politiziranja, a rasprava se svela na raspodjelu pozicija.

Prvo je bivši gradonačelnik Čehok prigovorio na, po njegovom, nedemokratski izbor članova odbora, a zatim i uputio kritiku jer je ime nove predsjednice Gradskog vijeća saznao na presici Reformista.

– Nedemokratska praksa je da se najjača lista sa 6 vijećnika nije ni pozvala na sastanak. Na tiskovnoj konferenciji reformista saznali za neki koalicijski sporazum. Osobito dvojbena je činjenica da smo na tiskovnoj konferenciji čuli da je Grđan predsjednica Vijeća do 2022. , a nakon toga će biti netko drugi – rekao je Čehok i ustvrdio da je pravo većine birati odbore i predsjednicu Vijeća. No, pravo je manjine da o tome bude obaviještena, dodao je Čehok.

Gradonačelnik Bosilj nastojao je smiriti situaciju te rekao kako vjeruje u konstruktivan dijalog.

– Politika može biti častan posao – rekao je Bosilj i najavio da je današnjom sjednicom simbolično započelo novo vrijeme u varaždinskoj politici. Dodao je kako će nastojati da se zatomi osjećaj konkurencije.

Ostaje za vidjeti hoće li u ovom sazivu Gradskog vijeća politika zaista biti častan posao ili će se sve ipak svesti na politiziranje i kadroviranje.

Današnjoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina odazvali su se svi novoizabrani vijećnici, njih 21.

S nezavisne liste Ivana Čehoka u Vijeće su ušli Ivan Čehok, Zlatan Avar, Sandra Malenica, Mario Lešina, Viktor Mrzlečki i Stjepan Cepanec; s liste SDP-a Blaženka Beli, Josip Garić, Bruno Ister, Gordana Marsenić i Lovro Lukavečki; ispred platforme Budimo grad Dubravka Novak, Nikola Kumek, Ivan Obadić i Hrvoje Petrić; s liste HDZ-a, HSLS-a i HSU-a Damir Laljek, Enes Garibović i Damir Habijan; s liste Reformista Zdravka Grđan i Natalija Martinčević; te Davor Patafta s njegove nezavisne liste.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje

Error, no Ad ID set! Check your syntax!