VIS_Promotex
VIS_Promotex
VIS_Promotex
VIS_Promotex

Potpredsjednik HNS-a Varaždinske županije i gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić na današnjoj konferenciji za medije prezentirao je neke od zahtjeva koje smatra neprihvatljivima, a koje su njegov grad, ali i drugi, dobili od Doma zdravlja Varaždinske županije.

– Prvo, od sedam jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije, pa tako i Lepoglave, traži se oslobađanja plaćanja komunalne naknade za objekte Doma zdravlja. Kao glavni razlog navode se „preveliki troškovi“. Za Lepoglavu je to 667 kuna mjesečno, odnosno oko 8000 kuna godišnje. Drugo, traži se sufinanciranje razlike troškova hladnog pogona ordinacija, koje imaju manji broj pacijenata od utvrđenog minimuma, do visine punog mjesečnog iznosa koji trenutno iznosi 8.974,17 kuna za djelatnost obiteljske/opće medicine na mjesečnoj razini po ordinaciji. Ako jedinica lokalne samouprave ne želi preuzeti doslovce nametnutu im obvezu sufinanciranja, Dom zdravlja Varaždinske županije najavio je kako će poduzeti mjere i radnje usmjerene prema racionalizaciji primarnog zdravstvenog sustava Varaždinske županije. Na lepoglavskom području to je ordinacija u Višnjici za koju bi Grad Lepoglava morao izdvojiti oko 100.000 kuna godišnje – pojasnio je zahtjeve Doma zdravlja prema gradovima i općinama Škvarić.

Naglasio je kako navedene zahtjeve smatram isključivo obvezom Županije, a ne gradova i općina. Ističe kako je za nemogućnost plaćanja troškova komunalne naknade i financiranja hladnog pogona ordinacije isključivi krivac loša i neučinkovita kadrovska politika koju provodi varaždinski župan Radimir Čačić.

– U Domu zdravlja Varaždinske županije ljudi se zapošljavaju po stranačkoj pripadnosti. Zaposlen je i suprug županove savjetnice Natalije Martinčević.  Liječnika koji su koncesionari je sve manje, a za plaće se troši sve više. Prema podacima koje imam u protklom razdoblju bilo je 5 % manje koncesionara, a troškovi za za plaće su rasli 12 %. Također, prema izvješću Dom zdravlja Varaždinske županije svake je godine u sve većem minusu, što se pravda troškovima ulaganja. Najbolje o poslovanju Doma zdravlja govore brojke; 2016. godina završena je s viškom od 2,5 milijuna kuna, u 2017. godini, kada ova županijska uprava dolazi na vlast, manjak je 995.000 kuna, a u 2018. godini manjak je 2,5 milijuna kuna. Brojke za 2019. godine tek se čekaju. S obzirom na rezultate smatram da bi ravnatelj trebao dati ostavku – jasan je bio Škvarić.

Škvarić je objasnio i da nije čudno da ordinacije poput one u Višnjici, u pograničnom području, nemaju pacijenata jer se liječnici jako često mijenjanu, a u nekim ih ni duže vremensko razdoblje nema. Lepoglavski gradonačelnik također je istaknuo da će napraviti sve da bolesnici ne trpe.

– Zahvaljujući tome u zdravstvu se zapošljavaju ljudi koji su nekompetentni i nemaju viziju razvoja zdravstvenog sustava Varaždinske županije što je u konačnici i dovelo do „prevelikih troškova“ i nemogućnost financiranja troškova ordinacija. U to ulazi i odabir određenih zdravstvenih djelatnika za rad u ordinacijama koji svojim neprofesionalnim pristupom obavljanju posla jednostavno prisiljavaju građane da se prebace u druge ordinacije te na taj način dolazi do manjeg broja osiguranika. Da bi se izbjeglo daljnje propadanje zdravstvenog sustava Varaždinske županije, potrebno je napraviti temeljitu i transparentnu reformu sadašnje kadrovske politike i tako pružiti šansu građanima da dobiju zdravstvenu skrb koja je primjerena njihovim individualnim potrebama – završio je Škvarić.

Komentari

Komentara

loading...