Povežite se s nama

U fokusu

Stižu još dvije kante – za PET i biootpad

Objavljeno:

- dana

Nove kante Varaždinu

Uz postojeće dvije kante za odlaganje papira i miješanog komunalnog otpada, domaćinstva u Varaždinu imat će i kante za odlaganje biootpada te PET ambalaže.

Njih će još ove godine besplatno dobiti zahvaljujući Gradu Varaždinu i poduzeću Čistoća, odnosno Fondu za zaštitu okoliša, koji će sufinancirati nabavu, kao i nabavu nova tri kamiona.

Od Fonda 3,8 milijuna

– Lani smo krenuli s unapređenjem sustava prikupljanja otpada na području grada, a sada ga unapređujemo uvođenjem novih kanti i vozila. Za to će se odvojiti više od devet milijuna kuna, od čega će Fond dati 3,8 milijuna kuna ili 40 posto – najavio je varaždinski gradonačelnik Goran Habuš.
Nabavit će se, kako je dodao, 37 tisuća novih kanti, od čega će po 10 tisuća biti za PET ambalažu i biološki otpad, a podijelit će se i 17 tisuća malih kanti za biootpad u kuhinjama.

– Ovo je prvi korak u novom načinu prikupljanja otpada. Usporedo s time, Grad Varaždin je nositelj projekta izgradnje kompostane koja bi trebala biti gotova do završetka natječaja za kante, a priprema se i projekt podzemnih sustava za odlaganje otpada iz stambenih zgrada. On je i najzahtjevniji. Koštat će između 1,5 do dva milijuna eura, ali i tu očekujemo sufinanciranje – rekao je Habuš dodavši da bi danas problem s balama bio manji da je bivša vlast prije krenula s primarnom selekcijom.
Izražavajući zadovoljstvo dobivanjem sredstava Fonda za što je prijavu pripremao i DAN, čelnik DAN-a i predsjednik NO Čistoće Miljenko Ernoić naglasio je da bi Varaždin mogao biti prvi u nas s primarnom selekcijom u domaćinstvu i u stambenim zgradama.

– Širenje primarne selekcije posljedica je zakonske regulative, dok je nabavka triju vozila za prikupljanje otpada nužda jer su zadnji put kupljena 2001. godine. Sada ćemo zapravo zamijeniti stara vozila s novim koja će imati automatsku identifikaciju spremnika – rekao je Davor Skroza, direktor varaždinske Čistoće.

Sve ovisi o građanima

Uspjeh novog sustava prikupljanja otpada, kako su upozorili Habuš i Skroza, ne ovisi samo o Gradu i Čistoći, nego i građanima i odgovornom ponašanju jer bez toga nema smanjivanja količina otpada.
– Varaždin je jedan od pionira primarne selekcije otpada s kojom smo krenuli 2002., tako da ovim novim projektom unapređujemo postojeći sustav u kojem već sada primarnom selekcijom izdvajamo 10 do 15 posto otpada težinski, a volumenski 40 posto. Nove kante imat će čipove, tako da će se moći mjeriti količine otpada prema volumenu ili masi, a sukladno pravilnicima koje još očekujemo – rekao je Robert Briški, voditelj varaždinskog komunalnog redarstva, koji je najavio izmjene odluka o komunalnom redu radi uvođenja kazni za one koji neće odvajati.

Nove kante dobit će građani besplatno jer ih dijelom plaća Fond

Isto tako, kako je dodao, očekuje se uredba Vlade iz koje će se vidjeti kako će se naplaćivati kanta s biootpadom. Slijedom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kako je upozorio Skroza, trebaju 54 nova podzakonska akta, a do sada je donesen samo Pravilnik o gospodarenju otpadom
– U svakom slučaju očekujemo da primarnom selekcijom građanima neće rasti troškovi, ako već neće biti manji, čemu se nadam – naglasio je Habuš.

Izvor:
Foto:

U fokusu

FOTO Varaždin slavi Dan grada, na svečanoj sjednici dodijeljene nagrade i priznanja

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Ivan Agnezović

Povodom blagdana sv. Nikole u varaždinskom HNK u ponedjeljak, 6. prosinca, održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Sve su pozdravili predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan i gradonačelnik Neven Bosilj koji su uručili nagrade i plakete Grada Varaždina.

Dodijeljene su četiri nagrade za životno djelo. Stjepanu Čuseku, dr. med. za postignute rezultate na unaprjeđenju zdravstva te dugogodišnji predani rad u varaždinskoj općoj bolnici na području hitne medicine. Slavenki Majski Cesarec, dr. med. za dugogodišnji i predani rad u promicanju zdravlja te za rezultate od posebnog značaja za unaprjeđenje zdravstva, posebno medicine rada. Nenadu Opačiću za djela od posebnog značaja za unaprjeđenje likovnih umjetnosti i kulture te promicanje vrijednosti grada Varaždina te Ivanu Rukljiću za osobit doprinos u oslobađanju grada Varaždina, promicanje ugleda grada Varaždina te omogućavanje uspostave suvereniteta i izgradnju demokracije u Republici Hrvatskoj.

Nagrade Grada Varaždina otišle su u ruke Aleksandri Saši Božović za najviše zasluge u promicanju znanosti te iznimne rezultate na području matematike, Goranu Mihaliću, posthumno, za izniman doprinos u obrani suvereniteta i stvaranje Republike Hrvatske, očuvanje istine o Domovinskom ratu i doprinos ugledu grada Varaždina te Ireni Vrdoljak, dugogodišnjoj predsjednici Društva multiple skleroze Varaždinske županije za predani rad, humanitarno djelovanje te skrb za osobe oboljele od multiple skleroze i osobe s invaliditetom.

Plaketa Grada Varaždina dodijeljene su Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec za dugogodišnji doprinos zaštiti ljudi i imovine te promicanje plemenitih ideja na kojima počiva dobrovoljno vatrogastvo, Srebrenki Golubić za 40 godina kontinuiranog uspješnog poslovanja te promicanje obrtništva grada Varaždina, Klubu podvodnih aktivnosti “Drava” Varaždin za 40 godina uspješnog rada i djelovanja na području sporta, posebno ronilačkih aktivnosti, Kulturnom umjetničkom društvu Hrvatske željeznice Varaždin za 90. godina neprekidnog djelovanja u kulturnom životu Grada te Nogometnom klubu Sloboda Varaždin za 90 godina uspješnog rada i djelovanja na području sporta.

Medalja Grada Varaždina otišle su u ruke Sofiji Cingula i Darku Rušecu za ostvarenje iznimno uspješnog projekta očuvanja glazbene ostavštine kompozitora Ivana Padovca, unapređenje glazbene umjetnosti i promociju ugleda grada Varaždina, Udruzi specijalne jedinice policije “Roda” Varaždin za sveukupni izniman doprinos oslobađanju grada Varaždina, obrani Republike Hrvatske te očuvanje istine o Domovinskom ratu, Marijanu Husaku za dugogodišnji predani rad u Gimnaziji Varaždin i uzorne uspjehe u prosvjeti od interesa za Grad Varaždin i šire, Tomislavu Cvetku za dugogodišnji rad i doprinos razvoju gospodarstva i poduzetništva te Rudolfu Kišičeku za izniman doprinos gospodarstvu grada Varaždina koje se ogleda u stvaranju regionalnog trgovačkog lanca, stvaranju novih radnih mjesta i promicanje poduzetništva.

Nastavite čitati

U fokusu

Zagorje-Tehnobeton je varaždinska tvrtka koja je lani ostvarila najveću dobit

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Varaždinu, sjedištu Varaždinske županije, u 2020. godini poslovao je 2176 poduzetnika s 21.003 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 1,5 % u odnosu na 2019. godinu, objavila je FINA.

Znači, FINA je napravila pregled podataka tvrtki koji imaju sjedište baš u Varaždinu.

U 2020. godini, poduzetnici Varaždina iskazali su pad ukupnih prihoda od 1,2 % i ukupnih rashoda od 1,9 % u odnosu na 2019. godinu. S ostvarenih 14,9 milijardi kuna prihoda u 2020. godini, udio poduzetnika Varaždina u ukupnim prihodima županije bio je 54,2 % (27,5 milijardi kuna).

Poduzetnici sa sjedištem u Varaždinu iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2020. godini, u iznosu od 571,7 milijuna kuna, što je 19 % više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2019. godini.

Udio poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2020. godini u broju poduzetnika Varaždinske županije bio je 50,9 %, u broju zaposlenih 49,7%, u ukupnim prihodima 54,2%, u ukupnim rashodima 54,6%, u dobiti razdoblja 45,8% i u gubitku razdoblja 46,8%.

U razdoblju od 2008. do 2014. godine (iznimka je 2011. godina) iskazan je pad ukupnih prihoda poduzetnika Varaždina, a u razdoblju od 2015. do 2019. godine ukupni prihodi su rasli, s tim da u 2019. godini (15,2 milijarde kuna) još nije dostignuta razina ukupnih prihoda ostvarenih 2008. godine (17 milijardi kuna). U 2020. godini ostvareno je 14,9 milijardi kuna ukupnih prihoda.

Među poduzetnicima sa sjedištem u Varaždinu, na prvom mjestu po visini ostvarenih ukupnih prihoda u 2020. godini, bila je VINDIJA d.d. s 3 milijarde kuna. Društvo je sa 1128 zaposlenih ostvarilo 19,9 % ukupnih prihoda svih poduzetnika grada Varaždina.

Druga po visini prihoda bila je KOKA d.d. s 1,3 milijarde kuna, koja je ostvarila 8,6 % ukupnih prihoda svih poduzetnika Varaždina.

U 2020. godini, najveću dobit razdoblja od 59,3 milijuna kuna ostvarilo je društvo ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. s 236 zaposlenih (udio od 8,4% u dobiti razdoblja poduzetnika u Varaždinu).

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje