ZAGORJE-TEHNOBETON

Nakon što je Zagorje Tehnobeton objavilo oglas kojim traži strateškog partnera za dokapitalizaciju u iznosu od 120 milijuna kuna, u Financijsku agenciju stigao je i izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja te tvrtke koja je u predstečajnoj nagodbi. 

 U njemu se navodi kako na poslovanje tvrtke, nakon kontinuiranog pozitivnog poslovanja i stabilnog rasta realizacije do iznosa većeg od milijardu kuna i s 850 zaposlenih te širenje građevinskih i proizvodnih kapaciteta i programa uz ulaganja u najsuvremeniju opremu i poslovanje, od 2011. počinje značajno utjecati kriza građevinskog sektora u regiji.

Reprogram kredita

Dolazi do smanjenja novih ugovora o građenju, a i otežano je osiguranje garancija uz smanjenje garantnih limita, koji su preduvjet za ugovaranje novih građevinskih poslova. Ugovaranje manjeg broja novih projekata, uz činjenicu da tvrtka nije uspjela osigurati optimalnu razinu troškova poslovanja i bruto profitne marže, dovelo je do pada realizacije i gubitka.

S obzirom na otežano redovno poslovanje uslijed nedovoljne likvidnosti i nedostatka obrtnih sredstava, Zagorje-Tehnobeton nije bilo u mogućnosti servisirati sve dospjele obveze bez provođenja sveobuhvatnih mjera restrukturiranja kroz predstečajnu nagodbu. U poduzeću su izračunali i da je s posljednjim danom svibnja prošle godine nedostatak likvidnih sredstava iznosio 161,7 milijuna kuna.

 

U proizvodnom segmentu kapaciteti će se usmjeriti u izradu prefabriciranih montažnih elemenata

– Mjere financijskog restrukturiranja usmjerene su na osiguranje optimalne razine radnoga kapitala i likvidnosti te smanjenje i reprogram duga, kao preduvjeta za stabilnost i održivost poslovnog modela – navodi se u planu. Ističe se i kako će se vjerovnicima iz grupe financijskih institucija predložiti reprogram kreditnih obveza kroz opcije u vidu sindiciranoga kredita, otplatu dijela glavnice po isteku ugovora te hibridno financiranje putem duga i vlasničkoga kapitala.
Zagorje-Tehnobeton predlaže i otpis dospjelih redovnih i zateznih kamata prema dobavljačima i financijskim institucijama, kao i otpisi kamata koje će biti obračunate tijekom predstečajne nagodbe, a Zagorje će provesti otpis zastarjelih obveza starijih od tri godine po svim grupama vjerovnika.

Promjena politike

– Što se tiče planirane dokapitalizacije, njenom će se provedbom strateškom partneru osigurati većinski udio. Iznos dokapitalizacije ovisit će o visini udjela u temeljnom kapitalu i bit će objavljena u finalnoj verziji plana financijskog restrukturiranja – navodi se u planu.

U Zagorje-Tehnobetonu mijenjaju i poslovnu politiku i to na način da će se proizvodni kapaciteti građevine u cijelosti koristiti za temeljne djelatnosti poduzeća i na programe s bržim obrtajem i sigurnom naplatom. U proizvodnom segmentu kapaciteti će se usmjeriti u izradu prefabriciranih montažnih elemenata za koje tvrtka ima osigurano tržište bonitetnih kupaca. Sektor građevine kapacitete će usmjeriti na projekte za koje je u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija i osigurana naplata, uz zadovoljavajuću bruto profitnu mrežu. Zagorje-Tehnobeton u cijelosti odustaje od razvojnih projekata, koji su značajno opteretili vlastita obrtna sredstva bez ikakvog povrata uloženog novca.

Izvor:
Foto:

Komentari

Komentara