Studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta turizma i sporta Međimurskog veleučilišta u Čakovcu su u sklopu kolegija Menadžment neprofitnih organizacija u turizmu i sportu ostvarili iznimno zanimljivu i društveno korisnu suradnju s Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu, MURID.

Studenti su u suradnji sa svojim mentoricama Mirjanom Trstenjak i Tihanom Miri osmislili niz aktivnosti kojima će odgovoriti na zadatak postavljen od strane MURID-a: Na koji način i kojim metodama povećati vidljivost MURID-a u zajednici?

Kroz aktivnosti koje će provoditi, a koje traže inovativnost u razmišljanju i načinima komunikacije sa zajednicom, studenti će naučiti zašto je važno osigurati vidljivost neprofitne udruge u zajednici, kako izraditi komunikacijsku strategiju neprofitne udruge, kako voditi odnose s javnošću u udrugama te kako koristiti društvene mreže za promociju.

Početak ove lijepe priče studenti MEV-a i zaposlenici MURID-a ovjekovječili su zajedničkom fotografijom ispred sjedišta udruge.

Komentari

Komentara