Grad Mursko Središće u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći prikuplja popis redovitih studenata s područja Grada.

Visina jednokratne novčane pomoći odredit će se prema broju prijavljenih studenata s područja Grada i financijskim sredstvima u gradskom Proračunu. Jednokratna novčana pomoć isplatit će se početkom akademske godine.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti:
– koji su upisani kao redoviti studenti u akademskoj godini 2019./2020.
– imaju prebivalište na području Grada Murskoga Središća.

Studenti koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 16. listopada 2020. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

PRIJAVNICA – redoviti studenti s područja Grada Murskoga Središća 2020.

Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći studenti su dužni priložiti:

– uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2019./2020. kao redoviti studenti,
– presliku važeće osobne iskaznice
– presliku kartice bankovnog računa.

Komentari

Komentara