Članovi Hrvatske biskupske konferencije održali su jučer, 15. rujna, izvanredno zasjedanje pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Splitu.

Za novog generalnog tajnika HBK izabran je svećenik Varaždinske biskupije docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i zamjenik pročelnika Odjela za komunikologiju istoga sveučilišta dr. Krunoslav Novak, ističu iz Varaždinske biskupije. Ujedno su napisali bogat životopis novog generalnog tajnika.

Dr. Krunoslav Novak rodom iz Župe sv. Marka u Selnici, za prezbitera Varaždinske biskupije zaređen je 27. lipnja 1999. po rukama biskupa mons. Marka Culeja. Nakon službe župnog vikara u Nedelišću i upravitelja župe u Knegincu biskup Culej ga šalje na studij komunikacijskih znanosti na Papinsko salezijansko sveučilište u Rimu gdje je 2005. stekao magisterij iz područja znanosti društvenih komunikacija.

Iste godine vraća se u Varaždinsku biskupiju i radi na pokretanju Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije te isti Ured vodi do 2008. godine kada ga biskup mons. Josip Mrzljak upućuje ponovno u Rim na doktorski studij na Fakultet znanosti društvenih komunikacija Papinskog salezijanskog sveučilišta, koji završava 2012. godine obranom doktorske disertacije pod mentorstvom profesora Franca Levera SDB, na temu „Religiozni identitet mladih. Medijska i interpersonalna komunikacija kao čimbenici koji utječu na izgradnju identiteta. Istraživanje o mladima Varaždinske biskupije u Hrvatskoj.“

Od 2013. godine kao poslijedoktorand počinje predavati predmete vezane uz medije i komunikaciju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, te sudjeluje u pokretanju Odjela za komunikologiju. Uz znanstveno-nastavne aktivnosti uključuje se i u pastoralne aktivnosti na Sveučilištu te pokreće studentski pjevački zbor i studentima je na raspolaganju i kao svećenik i kao nastavnik.

Godine 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti teologija i komunikacijske i informacijske znanosti, te predaje predmete: Uvod u komunikologiju, Televizijsko novinarstvo, Televizijska produkcija, Fotonovinarstvo, Semiotika u medijima te Slika i film kao povijesni izvor.

Godine 2020. imenovan je zamjenikom pročelnika Odjela za komunikologiju.

Uz znanstveno-nastavni rad dr. Novak bio je od 2014. do 2019. član Prezbiterskog vijeća Varaždinske biskupije. Od 2014. vodi pastoralnu brigu za hrvatsku zajednicu u Mariboru u Sloveniji, a 2016. godine imenovan je ravnateljem Hrvatske katoličke misije bl. Alojzije Stepinac u Mariboru. Istovremeno je od 2014. do danas član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju te od 2017. član Etičkog povjerenstva KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Dr. Novak autor je dva dokumentarna filma s misijskom tematikom Madrecitas, Službenice milosrđa misionarke u Ekvadoru i Lica puna nade, te više dokumentarno-putopisnih reportaža. Bio je stručni savjetnik u produkciji filma Stepinac – Kardinal i njegova savjest, ističu iz Varaždinske biskupije.

Komentari

Komentara