Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin, u petak, 23. listopada, potpisan je Sporazum o suradnji između Sveučilišta Sjever i Hrvatskoga narodnoga kazališta u Varaždinu, kojim je pokrenuta formalna suradnja između ovih dviju značajnih ustanova.

Sporazum o suradnji tom su prilikom potpisali rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković i Vesna Jakovljević, intendantica Hrvatskoga narodnoga kazališta u Varaždinu.
Sporazumom o suradnji obuhvaćeno je prije svega poticanje funkcionalne komunikacije u razmjeni iskustava i informacija između Sveučilišta; nastavnika, istraživača i studenata, i HNK-a u Varaždinu, stvaranje poticajnog okružja za realizaciju kulturnih potreba studenata i za razvoj kulture mladih u području scensko-izvedbenih umjetnosti te definiranje stručnih i istraživačkih zadataka u području scensko-izvedbenih umjetnosti i kulturnog menadžmenta za studente Sveučilišta, u vidu tema projektnih zadataka ili tema za izradu stručnih ili diplomskih radova.

Osim navedenoga, suradnja obuhvaća i stručno, praktično usavršavanje i kulturno obrazovanje studenata Sveučilišta kroz studentske prakse, radionice, stručna predavanja, stvaralačke projekte te sudjelovanje u radu Kazališnog studija mladih, sudjelovanje u pripremi i provedbi znanstvenih i stručnih projekata u području scensko-izvedbenih umjetnosti i kulturnog menadžmenta te ostale stvari od značajnog interesa za obje ustanove, ali i razvoj mogućih budućih znanstveno-umjetničkih projekata.

– S HNK-om u Varaždinu ostvarujemo dugogodišnju kvalitetnu suradnju, stoga nas veseli da smo je sada ponovno formalnim putem i pokrenuli. Vjerujemo da će daljnja suradnja, a posebice na razvoju novih, budućih projekata biti vrlo uspješna – istaknuo je rektor prof. dr. sc. Marin Milković.

Potpisivanju su nazočili i prorektor Sveučilišnog centra Varaždin prof. dr. sc. Damir Vusić i voditelj Kazališnog studija mladih HNK-a Vladimir Krušić.

Komentari

Komentara