Svjetski dan hepatitisa obilježava se svake godine 28. srpnja s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Virusni hepatitisi, posebno hepatitis B i C, još uvijek su globalni javnozdravstveni izazov.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ovu inicijativu uvrstila je među četiri kampanje za pojedinačne zarazne bolesti.

Tema i slogan ovogodišnjeg Svjetskog dana hepatitisa Svjetskog saveza za hepatitis je i dalje „Pronađi izgubljene milijune“, a SZO-a „Budućnost bez hepatitisa“, koji prenose poruke o važnosti prevencije, testiranja, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa da bi se postigli ciljevi Globalne zdravstvene strategije o virusnim hepatitisima 2016.–2021. i Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a to je smanjenje i, konačno, eliminacija oboljenja i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine.

Prevencija i kontrola hepatitisa B je i jedan od ciljeva Europskog akcijskog plana cijepljenja.

Hrvatska

U Hrvatskoj je učestalost hepatitisa B i C u općoj populaciji niska.

Prema rezultatima epidemioloških istraživanja, oko 0,2 posto do 0,7 posto opće populacije ima kronični hepatitis B, a oko 0,5 posto do 0,9 posto ima protutijela na hepatitis C.

Prema podatcima registra zaraznih bolesti na temelju prijava zaraznih bolesti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, u zadnjih pet godina prosječno se u Hrvatskoj zabilježi godišnje 120 oboljelih od hepatitisa B i 190 oboljelih od hepatitisa C.

Prema podatcima prijava zaraznih bolesti HZJZ-u, u prvih šest mjeseci 2020. godine od hepatitisa B oboljelo je 11 osoba, a od hepatitisa C 26 osoba.

U Republici Hrvatskoj nisu zabilježeni slučajevi hepatitisa D. Broj oboljelih od hepatitisa A bitno se smanjio u zadnjih 50 godina i posljednjih se godina godišnje bilježi oko pet do petnaest slučajeva godišnje.

Hepatitis E prijavljuje se sporadično, obično u osoba koje su u profesionalnom kontaktu sa svinjama, kao i putnika u endemske krajeve.

Komentari

Komentara