FOTOArhiva RT

Premda je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica još daleko od početka izgradnje postrojenja za mehaničko – biološku obradu otpada (MBO), ovih dana je koprivničkom trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. izdana lokacijska dozvola za izgradnju „pretovarne stanice Varaždin“.

Podsjećamo, u Poljani Biškupečkoj je prije godinu dana niknula prva pretovarna stanica za otpad na parceli u vlasništvu varaždinske gradske komunalne tvrtke Čistoća.

>>FOTO Evo kako izgleda pretovarna stanica za otpad u Poljani Biškupečkoj

No, na istom mjestu uskoro bi se svakodnevno mogle pretovarivati dodatne desetine tona smeća i odvoziti na kompleks odlagališta otpada Piškornica. I to iako je Grad Varaždin, odnosno njegov Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, zahtjev TD Piškornica za izdavanje lokacijske dozvole odbacio još 20. studenoga 2018. godine.

Naime, u Piškornici su se, barem tako proizlazi iz lokacijske dozvole izdane 16. srpnja 2019. godine od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dosjetili kako je ishoditi mimo volje vlasnika zemljišne parcele na kojoj će graditi pretovarnu stanicu.

Lokacijska dozvola za građenje građevine za gospodarenje u sustavu RCGO Piškornica u Poljani Biškupečkoj izdana je između ostalog temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ali i temeljem Odluke Vlade RH o proglašenju projekta RCGO sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ – strateškim državnim investicijskim projektom.

Dodajmo da u obrazloženju opravdanosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole piše da je svim strankama u postupku omogućen uvid u spis predmeta još 4. lipnja ove godine.

– Na poziv za uvid u spis predmeta stranke u postupku nisu se odazvale, niti su se očitovale u zakonskom roku. S obzirom na navedeno, smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta. Ova lokacijska dozvola je izvršna u upravnom postupku i protiv nje se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu – piše u dokumentu kojeg je potpisao pomoćnik ministra dr. sc. Milan Rezo.

Piškornica mora u roku dvije godine podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje pretovarne stanice, a ako do toga dođe, Grad Varaždin i Čistoća ostat će bez najmanje 10.000 četvornih metara svojega zemljišta.

Komentari

Komentara

loading...