Burnu su raspravu na sjednici Vijeća izazvala izvješća o radu gradskih trgovačkih društava jer su oporbeni vijećnici bili razočarani nedolaskom pojedinih direktora na sjednicu, a u komentarima su isticali nezadovoljstvo poslovanjem Čistoće, Varkoma, Vartopa ili Termoplina i njegovom potencijalnom prodajom s obzirom na pad dobiti.

U obranu je vodećih ljudi gradskih trgovačkih društava stao vijećnik Lige za Varaždin Davor Patafta istaknuvši da direktoru Varkoma koji spasi 800 milijuna kuna treba čestitati, a ne ga ovdje javno prozivati jer nije stigao doći na sjednicu, a takav način šaljemo krivu poruku direktorima, jer će oni reći da im tako nešto ne treba i otići će nam – rekao je Patafta.

– Ja osobno smatram da nije baš dobro da Grad kao većinski vlasnik proda svoj većinski udio u Termoplinu, osim ako me netko ne uvjeri da ima tisuću jačih drugih argumenata zašto bi se prodavao. Nedvojbeno je da postoji nekakvo javno-privatno partnerstvo u tom društvu i da ono ima puno više prednosti nego mana, jer dobro znamo da političari većinom baš ne upravljaju dobro s društvima, a da postoji privatni partner koji se također trese i zabrinut je za vođenje društva. Pitanje je: Bi li bilo takve dobiti koju Grad Varaždin dijeli da nema privatnog partnera? A isto tako kako se mi brinemo što ćemo sa svojim udjelom, vjerujte mi, on se puno više brine jer u tom društvu ima svojih osobnih 160 milijuna kuna tog kapitala i rezervi. U tom plinskom biznisu se veliki novci okreću, pa postoji šansa da dođu neki veliki plinski igrači i pokupuju sve lokalne plinske biznise i počnu dizati cijenu našim građanima. S tog aspekta ne bi bilo dobro da se dâ kontrola, a sada postoji jedno hibridno rješenje koje, po meni, ima jako velike prednosti u tome – jasan je bio Davor Patafta.

Svoj nam je komentar na raspravu u Vijeću dao direktor Termoplina Ivan Topolnjak istaknuvši kako je opća tendencija da se ne samo Termoplin nego i sva takva poduzeća polako prodaju.

– Je li sada pravo vrijeme za prodaju? Pa uvijek je pravo vrijeme kada vlasnik dionica nađe interes da proda. Ja ne mogu govoriti za ostale dioničare, nego samo u svoje ime – istaknuo je Topolnjak. Komentirajući pad dobiti društva u prošloj godini, nastavio je da se tržište stabiliziralo i moraju biti sretni da su se uspjeli tako pozicionirati i mogu biti konkurentni na tržištu gdje je nekoliko jakih vanjskih ponuđača. – Ako bi došlo do prodaje, procedura je vrlo jednostavna, nakon službene procjene vrijednosti društvo se daje na tržište, pitanje je samo na koji način svaki dioničar želi prodati svoji dio i vidi li u tome transparentnost i budućnost društva. Po mom mišljenju, a to govorim već desetak godina, Termoplin bi trebao ostati lider u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa i šire, i u tom smjeru bi trebali ići razvoj i strategija društva, ali se u tome, naravno, moraju složiti svi dioničari, koji moraju razumjeti da Termoplin više nije monopolist, nego je na tržištu i mora se boriti sa svojom konkurencijom – zaključio je direktor Termoplina.

Predsjednik Odbora za financije i proračun, ujedno i predsjednik Kluba vijećnika Glasa Mario Lešina u razgovoru o prodaji Termoplina nam je pojasnio kako je njegov osobni stav, a ne stav vijećnika ili Grada, već kao člana Nadzornog odbora Termoplina, da je liberalizacija tržišta dovela do manjeg profita društva i sada će biti jako teško naći taj jedan balans da Grad s 51 posto kao većinski vlasnik čak i usporava neke poslovne procese i ta se procedura mora poštovati.

– Konkurencija je došla i smatram da nema potrebe više da Grad ima jednu kontrolnu polugu u Termoplinu da može definirati cijene jer to definira tržište. kada je Termoplin imao “prirodni monopol”, u situaciji reguliranog plinskog tržišta, Grad je morao imati kontrolnu polugu u obliku većinskog vlasništva kako poduzeće ne bi takav položaj zlorabilo. Sada, u uvjetima liberaliziranog, dereguliranog tržišta, ta je kontrolna poluga upravo konkurencija. Po meni se treba promijeniti vlasnička struktura na način da privatni investitor postane većinski vlasnik i da se na taj način izjednači tržišna pozicija Termoplina i njegove konkurencije. Hoće li se to napraviti prodajom najboljem ponuđaču kompletnog paketa dionica ili po nekom drugom modelu, odlučit će Gradsko vijeće i nitko drugi – ističe Lešina. Na pitanje je li sada pravo vrijeme za prodaju nije se želio izjašnjavati jer smatra da uvijek postoje argumenti za i protiv prodaje, a s obzirom na to da Termoplin, iako je dioničko društvo, ne kotira na burzi i nije izlistan, teško se mogu davati procjene je li pravo vrijeme.

– Možda je dobro vrijeme riješiti se sada nečega jer, evo, europska strategija je napuštanje fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije, samo je pitanje ide li to progresijom kojom bi trebalo ići i jesu li se postigli ciljevi koji su postavljeni u Lisabonskoj agendi. S druge strane, možda se nije dobro rješavati tako velike i moderne mreže koja može poslužiti kao odličan resurs, definitivno nije laka odluka – završio je Mario Lešina.

Komentari

Komentara