Ured državne uprave u Međimurskoj županiji objavio je podatke o broju upisa rođenih i umrlih osoba, broju sklopljenih brakova te životnih partnerstava za područje Međimurske županije u 2018. godini, a upisanih u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih te registar životnog partnerstva matičnih ureda Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

U državne matice rođenih u 2018. godini upisano je 1145 živorođene djece te četvero mrtvorođene djece.

Od ukupnog broja rođeno je 545 ženske djece i 600 muške djece te je od toga je u braku je rođeno 635 djece, a izvan braka 514.

Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 849 Hrvata, 272 Roma te ostalih nacionalnosti 24.

Rođeno je devet parova blizanaca.

U državne matice umrlih u 2018. godine upisano je 1125 umrlih osoba. Ovi podaci također znače da Međimurje, kao jedno od rijetkih u državi, ima pozitivni prirodni prirast.

Od ukupnog broja umrlih osoba, umrlo je 539 žena te 586 muškaraca.

Po nacionalnoj pripadnosti umrla su 1099 Hrvata, 14 Roma te ostalih nacionalnosti 12.

U 2018. godini u državne matice vjenčanih upisana su 536 braka.

Sklopljena su 255 građanskih braka te 281 je vjerski brak s učinkom građanskog braka.

Lani je u Međimurskoj županiji u registar životnog partnerstva upisano je jedno životno partnerstvo osoba istog spola. Ovo je prvo uopće registrirano životno partnerstvo u Međimurju od kada ih je moguće sklopiti.

Komentari

Komentara