FOTOIlustracija

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec započelo je sredinom prosinca s provedbom projekta ”Humanitarni paket za središnju Hrvatsku” koji je odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a partneri na projektu su osam gradskih društava Crvenog križa, između kojih i GDCK Ivanec.

Glavna aktivnost, s ciljem podmirivanja osnovnih životnih potreba i poboljšanja kvalitete života, je podjela paketa hrane i higijenskih potrepština socijalno najpotrebitijim skupinama, a mjere će se provoditi i u području financijske pismenosti i upravljanja kućnim budžetom te u primjeni antibiotika kod liječenja djece.

Tijekom prosinca ove godine realizirana je prva podjela u sklopu koje je podijeljeno 407 prehrambenih paketa za najsiromašnije obitelji i samce. Podjelom je bilo obuhvaćeno 90 korisnika s područja grada Ivanca, 97 korisnika s područja grada Lepoglave, 94 korisnika s područja općine Bednja, 51 korisnik s područja općine Donja Voća, 58 korisnika s područja općine Maruševec i 17 korisnika s područja općine Klenovnik. Vrijednost paketa za područje djelovanja GDCK Ivanec iznosila je nešto više od 50.000 kuna, a podijeljeno je nešto više od šest tona hrane.

Podjela tri tone higijenskih paketa, čija će vrijednost biti više od 20.000 kuna, za jednak broj korisnika bit će realizirana do kraja siječnja ove godine.

GDCK Ivanec zahvaljuje na velikoj pomoći u organizaciji prijema robe u vidu osiguranja skladišnog prostora za hranu i higijenu, te za pomoć u distribuciji paketa hrane, i to: DVD-u Bednja, DVD-u Klenovnik, DVD-u Višnjica, DVD-u Lepoglava, DVD-u Kamenica i DVD-u Maruševec.

Zahvale su također usmjerene Srednjoj školi Ivanec, čiji su učenici pomagali prilikom istovara prehrambenih paketa.

GDCK Ivanec je tijekom 2018. godine pomoglo 394 korisnika u ukupnoj vrijednosti od gotovo 77.000 kuna. Osim prehrambeno-higijenskih paketa, pružena je pomoć i u obliku odjeće i obuće, ali i raznih kućanskih potrepština.

Komentari

Komentara