Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Plešivica je 2016. godine krenula u realizaciju dugo planiranog projekta izgradnje Sportskog doma u Plešivici.

– Izradu projektne dokumentacije povjerili smo čakovečkoj tvrtki Princon. Ugovorena cijena projekta je iznosila 54.000 kuna. No, kako je nakon izrade projektne dokumentacije uočeno da se dio projekta mora izmijeniti zbog potreba nacionalnih i EU natječaja, morali smo ugovoriti izmjenu dokumentacije što nas je dodatno financijski opteretilo za 20.000 kuna – kaže Ivan Bistrović, predsjednik USR „Sport za sve“ Plešivica.

U realizaciju ideje uključili su se svi članovi Udruge skupljajući donacije, a u velikoj mjeri pomogla je i Općina Selnica na čelu s načelnikom Ervinom Vičevićem.

– Općina nam je svake godine putem natječaja dodijelila 15.000 kuna dok nam se ove godine u podmirenje razlike iznosa za usluge izrade projektne dokumentacije uključila i naftna industrija INA kao sponzor s iznosom od 10.000 kuna. Tako smo konačno podmirili sva dugovanja prema izrađivaču projektne dokumentacije – dodaje predsjednik Bistrović.

Slijedi potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava s LAG-om „Međimurski doli i bregi“ na čiji je natječaj Udruga prijavila projekt izgradnje Sportskom doma u Plešivici.

– Od LAG-a smo dobili odluku o odabiru projekta za dodjelu potpore u iznosu od 300.000 kuna. U prijavi projektne dokumentacije na natječaj LAG-a „Međimurski doli i bregi“ pomogla nam je vanjska suradnica Bosiljka Oletić koja posjeduje certifikate iz javne nabave i vođenja EU projekata – zaključuje predsjednik Ivan Bistrović.

Komentari

Komentara