U Velikoj vijećnici Međimurske županije održano je potpisivanje ugovora o sufinanciranju programa i projekata udruga iz područja zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja u 2019. godini. Putem natječaja odobreni su programi i projekti 46 udruga za koje je osigurano 543.000 kuna.

U dosadašnjih pet javnih natječaja za financiranje programa civilnih udruga, socijalnih usluga, poljoprivrede, sporta i kulture, iz proračuna Međimurske županije osigurana je dosad najveća potpora koja premašuje iznos od 3,5 milijuna kuna.

– Socijalna mreža u Međimurskoj županiji dobro je razvijena i organizirana upravo zahvaljujući udrugama koje rade na dobrobit ranjivih pojedinca. S udrugama gradimo odnos temeljen na povjerenju i suradnji koji rezultira kombiniranom socijalnom politikom za koju se svi moramo zalagati da bi mogli sagledati potrebe svakog člana zajednice i da bi svi mogli ostvariti svoje potrebe – istaknula je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Tošić-Grlač.

Neki od projekata i programa kojima su odobrena sredstva su „Robotika sada“ Međimurskog informatičkog kluba, „Poboljšanje kvalitete života ljudi treće životne dobi“ Matice umirovljenika Međimurske županije, „Zajedno gradimo održivu budućnost“ Udruge „Biovrt – u skladu s prirodom“, „Učenjem otvaramo vrata za bolji život“ Udruge udomitelja djece Međimurja, „Program očuvanja i zaštite malog međimurskog psa“ Kinološkog društva Međimurja, „Život na hemodijalizi i nakon transplantacije“ te brojni drugi kojima se potiče zdrav način života, socijalizacija i pružanje pomoći osobama s invaliditetom, starijim i teško pokretnim osobama.

Komentari

Komentara