Povežite se s nama

U fokusu

Ustanovu proglasili od posebnog interesa, pa su je poslali u stečaj

Objavljeno:

- dana

Zašto saborski zastupnik SDP-a Mario Habek nije u sukobu interesa

Je li SDP-ov saborski zastupnik Mario Habek u sukobu interesa, jer je, kao zastupnik, ujedno član Upravnoga vijeća Županijske uprave za ceste?

Je li SDP-ov saborski zastupnik Mario Habek u sukobu interesa, jer je, kao zastupnik, ujedno član Upravnoga vijeća Županijske uprave za ceste? To je pitanje postavljeno u anonimnom pismu koje je prošli tjedan stiglo u više varaždinskih novinskih redacija. Habek je član Upravnog vijeća ŽUC-a još od 2009. godine i svojeg prvog saborskog mandata. Međutim, iako kao dužnosnik ne smije biti niti u jednom upravnom vijeću ili nadzornom odboru, SDP-ov saborski zastupnik – nije u sukobu interesa.

Bode u oči

Županijska uprava za ceste je ustanova koja je proglašena ustanovom od posebnog interesa za Varaždinsku županiju. Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova koje su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave. To su nam potvrdili i iz Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Ustanova za odlaganje otpada od 2009. u mirovanju, a 2011. proglašena ustanovom od posebnog interesa

– Odlukom o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju, koju je Županijska skupština donijela 27. lipnja 2011. godine, ŽUC je proglašen pravnom osobom od posebnog interesa za Varaždinsku županiju. Slijedom navedenoga, nema zapreke da dužnosnik Mario Habek istovremeno, uz obnašanje dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru, obavlja funkciju člana Upravnog vijeća ŽUC-a – stoji u odgovoru Povjerenstva.
I dok članstvo SDP-ovog zastupnika u Upravnom vijeću ŽUC-a nije sporno, zanimljivo je koje su sve ustanove 2011. godine, kada je popis ažuriran, proglašene ustanovama od posebnog interesa za Varaždinsku županiju. Osim ŽUC-a, na tom je popisu još 57 ustanova. Riječ je o osnovnim i srednjim školama, bolnicama, Zavodu za javno zdravstvo i Domu zdravlja Varaždinske županije, Učeničkom domu, Domu za za starije i nemoćne Varaždin, Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije te Zakladi za pomoć djeci Vita. Tri godine od donošenja te odluke, dvije su su bolnice pripojene Općoj bolnici Varaždin, a upravljačka prava prenesena su na državu.
No ono što ipak najviše bode u oči jest činjenica da se na popisu nalazi i Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog otpada sjeverozapadne Hrvatske. Ta ustanova, na čijem čelu je bio Danijel Meštrić, aktualni pomoćnik ministrice za prostorno uređenje, prošle je godine završila u stečaju, dok je početkom ove godine brisana iz sudskog registra. Ustanova je bila u trajnoj blokadi, nije imala zaposlenih, bila je dužna 164.904 kune, nesposobna za plaćanje i prezadužena, a nije imala ni imovine.

Dužnosnici mogu sjediti u najviše dva upravna vijeća ustanova od posebnog interesa za Županiju

Ustanovu su prije desetak godina osnovale četiri županije sjeverozapadne Hrvatske i 15 gradova kako bi se pronašla lokacija za budući Regionalni centar za odlaganje komunalnog otpada. U Županiji smo pokušali doznati temeljem čega je ta Javna ustanova, sa sjedištem u Koprivnici, 2011. godine proglašena tvrtkom od posebnog interesa za Varaždinsku županiju. Naime, aktivnosti te ustanove stavljene su u mirovanje još 2009., dakle dvije godine ranije. Te godine je osnovana tvrtka Piškornica koja je preuzela djelatnosti Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada.

Bez objašnjenja

No iz Županije konkretan odgovor na to pitanje nismo dobili.
– Zakonom o sprečavanju sukoba interesa dužnosnicima je dozvoljeno članstvo u najviše dva upravna vijeća ustanova, nadzorna odbora, izvanproračunskih fondova uz uvjet da je te ustanove i fondove njihova jedinica lokalne, odnosno područne samouprave odlukom svog predstavničkog tijela proglasila kao pravne osobe od posebnog interesa za tu jedinicu, kao i da za svoj rad u tijelu te pravne osobe neće primati naknadu.

Ustanova je bila u trajnoj blokadi i dužna 164.904 kune

Slijedom navedenih promjena bilo je potrebno i ažurirati popis ustanova i sličnih pravnih osoba od interesa za Varaždinsku županiju te se prišlo izradi nove odluke, u kojoj je tada i Javna ustanova za zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske navedena kao pravna osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju – navela je u pisanom odgovoru Ljubica Križan, pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.No zbog čega je ta tvrtka od posebnog značaja za Županiju, ako su tada već imali Piškornicu, nije navela.

Izvor:
Foto:

U fokusu

Upozorenje DHMZ-a: budite na oprezu zbog opasnosti od toplinskih valova

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su upozorenje na toplinski val koji može djelovati na zdravlje.

Upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskih valova na snazi je od danas, 20. lipnja, a od srijede, 23. lipnja, prijeti nam velika opasnost od toplinskih valova.

Upozorenje se, između ostalog, odnosi i na šire zagrebačko područje koje uključuje Varaždinsku i Međimursku županiju, a od sutra se ono odnosi na cijelu Hrvatsku.

Danas se očekuje maksimalna temperatura od 33 do 35 Celzijevih stupnjeva, a sutra od 34 do 36 stupnjeva.

– Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece – upozoravaju iz DHMZ-a.

DHMZ, 20.06.2021.

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi.

Zbog toplinskih valova svijet već sada osjeća štetne učinke a oni će se vjerojatno i povećati. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice.

Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova.

Neke od preporuka za zaštitu od velikih vrućina su: rashladite svoj dom i tijelo, pijte dovoljno tekućine, klonite se vrućine i pomozite drugima – posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami i provjerite trebaju li pomoć.

Detaljnije preporuke, kao i preporuke što učiniti ako se osjećate loše, pogledajte ovdje.

Nastavite čitati

U fokusu

Inspekcija zaštite okoliša: otpad iz Poljane mora se ukloniti u roku 7 dana!

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Nakon što su u srijedu obavili očevid, službenici Inspekcije zaštite okoliša naložili su da se sav odloženi miješani komunalni otpad (MKO) mora u roku od 7 dana ukloniti s prostora pretovarne stanice u Poljani Biškupečkoj.

Podsjećamo, Franjo Puškadija, predsjednik Mjesnog odbora Poljana Biškupečka nakon sastanka s gradonačelnikom Nevenom Bosiljem dogovorio je rok da se uskladišteni MKO sanira i riješi u roku od 2 tjedna.

>>Bosilju pozlilo u Poljani, dočekalo ga 500 tona otpada više od očekivanog!

Međutim, uvidjevši da će se MKO i dalje voziti i skladištiti na pretovarnoj stanici u Puškadija je gradsku komunalnu tvrtku Čistoća d.o.o prijavio nadležnoj Inspekciji za zaštitu okoliša. Inaspekcija je izašla na teren i utvrdila da se MKO na pretovarnoj stanici ne smije skladištiti, a rok za sanaciju terena ističe idućeg tjedna.

– Temeljem članka 23.st. 5 više jedinica lokalne samouprave iz Varaždinske županije ( općine :Beretinec,Cestica,Gornji Kneginec, Petrijanec,Sračinec, Vinica, Vidovec, Jalžabet, Sv.Ilija,Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, te gradovi Varaždin i Varaždinske Toplice) sporazumno su osigurale zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom s Općinom Velika Trnovitica na neodređeno vrijeme. Temeljem toga sporazuma Čistoća d.o.o. i Komunalac d.o.o. Garešnica sklopili su Ugovor o odlaganju MKO postupkom D1 na odlagalište Johovača, u količini od 5000 tona godišnje. Imajući saznanja da ti kapaciteti neće biti dostatni do kraja 2021. godine i da dinamikom nisu definirane lokacije za odlaganje MKO za 22 JLS s područja Varaždinske županije, TD Čistoća d.o.o upućuje 26. siječnja 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) upit o mogućnosti sklapanje ugovora s TD Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. za odlaganje MKO postupkom D1 na odlaglište  Piškornica, bez provedbe postupka javne nabave kako bi se osigurali kapaciteti. Iz odgovora MINGOR-a od 12. veljače 2021. kao i iz ranije zaprimljenih odgovora po tom upitu, razvidno je da sklapanje ugovora a bez postupka javne nabave nije moguće. Odgovor se nalazi u privitku zapisnika – piše u zapisniku Inspekcije.

Štoviše, varaždinski gradonačelnik je najavio kako će „sankcionirati odgovorne u Čistoće za nesklapanjem Ugovora s Piškornicom i za nastali problem sa zbinjavanjem MKO“. Koga će to Bosilj sankcionirati, potpuno je nejasno.

Kazneno djelo?

Naime, Uprava TD Čistoća d.o.o.sazvala je i održala 17. veljače 2021, godine izvanrednu Skupštinu Društva vezano uz navedenu problematiku.

– U ovaj zapisnik prilažemo Zapisnik sa izvanredne Skupštine Društva i Izvješće Uprave o problematici. Temeljem odluke Skupštine TD Čistoća d.o.o. upućen je 8. ožujka 2021. godine upit Skupštini Društva Piškornica d.o.o. vezano uz dogovor o prihvatu miješanog komunalnog otpada na odlagalište Piškornica. Odgovor Piškornice d.o.o. nalazi se u privitku Zapisnika, iz kojeg je vidljivo da ne postoji mogućnost prihvata otpada s njihove strane. Obzirom na negativan odgovor o prihvatu otpada na odlagalište Piškornica, svih 15 JL-ova iz Varaždinske županije uputilo je 14. travnja 2021. godine zahtjev MINGOR-u  za sastanak vezano na tu problematiku. Kako usprkos WEB sastanku i mail korespodenciji nije postignut napredak u rješavanju problema odlaganja MKO s područja 15 JLS-ova iz Varaždinske županije, ponovno je poslan zahtjev za izdavanje naloga od strane MINGOR-a koji definira mjesto za odlaganje miješanog komunalnog otpada s područja Varaždinske županije sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, čl. 26. stavak 10 i članak 32, stavak 1. točka 5… Inspektorica u ovaj Zapisnik određuje rok od 7 dana uklanjanje navedene nepravilnosti i usklađenje s Dozvolom za gospodarenje otpadom. Stranka je o poduzetim mjerama dužna inspektoricu pisano obavijestiti u roku od 7 dana po potpisivanju ovoga zapisnika. Ako osoba nad kojom je proveden nadzor ne otkloni nedostatke i nepravilnosti u zadanom roku inspektor rješenjem naređuje otklanjanje nedostatka i poduzima druge radnje za koje je ovlašten u slučaju utvrđivanja prekršaja ili kaznenog dijela. U Zapisnik je direktor Čistoće, Davor Skorza dodao da će TD Čistoća u navedenom roku pokušati otkloniti otpad sukladno zakonskim propisima ali problem će i dalje ostati ukoliko se ne postupi određenom članku 32.stavka 1 podstavka 5 odnosno članka 26 stavka 10 Zakona o održivom gospodarenju otpada – ističe se u Zapisniku kojeg je uz Davora Skrozu potpisala i viša inspektorica zaštite okoliša Miljenka Kliček.

Prema svemu napisanom, napominje Franjo Puškadija, nitko nema apsolutno pravo govoriti o tome da nije znao, ali isto tako da nitko nije htio pomoći u rješavanju problema.

– I sad su se našli „najkompetentniji“ platforma Budimo grad i udruga Varaždinsko smeće iz čijih redova pojedinci pozivaju javno na linč dosadašnju vlast, MO Poljana Biškupečka i direktora Skrozu. Zanimljivo je da je upravo novozaposlena u Gradu Varaždinu PR stručnjakinja Vesna Haluga predsjednica Skupštine Piškornica -sanacijsko odlagalište d.o.o koje nije htjelo izmijeniti ugovor u kojem se od strane TD Čistoća tražilo povećanje kapaciteta i oglušilo se na mailove i pozive iz TD Čistoća! Zanimljivo je i da je Vjeran Strahonj,a kao član NO TD Čistoća sve to dobro znao, pa prešutio, odnosno samo svoje subjektivno mišljenje je iznio. Zanimljivo je i da Haluga u PR-ovskom priopćenju gradonačelnika Bosilja, u svezi rješavanja problema veliča upravo ulogu udruge Varaždin bez smeća a ne dobronamjernost Bosilja da održi, konačno nakon 8 dana sastanak sa MO Poljana. Naš odbor i dalje poziva sve uključene strane na zajednički konsenzus oko rješavanja nakupljenog MKO i da u ovoj temi nema politički obojenih strana – naglašava Puškadija.

Gradonačelniku bitniji produženi vikend pa otišao na more…

I dodaje:

– Morali smo javnost i mještane obavijestiti o nekim igrama koje je očito ipak netko drugi inscenirao a ne bivši gradonačelnik Ivan Čehok. Sve je vidljivo iz Zapisnika više inspektorice koji smo dobili na uvid. Još jednom napominjem da nije MO dopustio skladištenje MKO i nikad ni neće. Za vrijeme gradonačelnika Čehoka MKO se nije skladištio u pretovarnoj stanici već se isti dan odvozio. Spletom okolnosti, davnih godina je MO Poljana Biškupečka bila u prostornom planu Grada i Županije oderđena kao deponija. Od predviđene deponije uspjeli smo ju ipak prenamijeniti samo u pretovarnu stanicu i mi kao MO nismo to dopustili 1997. godine, a nećemo ni sad. Doista Vas molim da ne nasjedate raznim fake/lažnim Facebook profilima u dezinformiranju. Nažalost, dok birokracija i novi prozvani spasitelji uživaju u produženom vikendu, mi u Poljani Biškupečkoj smo osuđeni na smrad – zaključuje predsjednik MO Poljana Biškupečka.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje

Error, no Ad ID set! Check your syntax!