Grad Varaždin i stručnjaci s područja umjetnosti pružit će punu potporu projektu Galerije moderne umjetnosti Varaždin – zbirke Malogorski.

Naime, gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok jučer je u Gradskoj vijećnici primio Vladimira Malogorskog, poznatog varaždinskog poduzetnika, kolekcionara i donatora velike zbirke umjetnina Gradu Varaždinu, gospođu Biserku Rauter Plančić, ravnateljicu Moderne galerije u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonka Makovića, istaknutog povjesničara umjetnosti te Ljerku Šimunić, savjetnicu Gradskog muzeja Varaždin.

Tema razgovora bile su pripreme oko ustanovljenja Galerije moderne umjetnosti u Varaždinu koja bi primila i prikazala vrijedne umjetnine Malogorskog koje su još 2003. godine donirane Gradu Varaždinu.

Vladimir Malogorski, stručnjaci s područja umjetnosti i gradonačelnik, složili su se da je prvi korak stručno vrednovanje umjetnina te da se paralelno provode sve pripreme radnje i pravne i estetske kako bi se umjetnine mogle izložiti i pokazati hrvatskoj javnosti.

Komentari

Komentara