I škole diljem Varaždinske županije svakog dana štrajka doniraju iznos od 315 kuna odjelima dječjih bolnica ili dječjim udrugama.

Riječ je o iznosu koji učitelji doniraju dnevno jer im, ističu, Vlada prijeti da će im toliko uzimati zbog štrajka.

U akciju su se uključile ove osnovne škole s varaždinskog područja: II. osnovna škola, OŠ Cestica, VI. osnovna škola, I. osnovna škola, VII. osnovna škola, V. osnovna škola, OŠ Ljubešćica, OŠ Klenovnik, OŠ Izidora Poljaka Višnjica, OŠ Ivanec, OŠ Maruševec, OŠ Bisag, OŠ Lepoglava, OŠ Ludbreg, OŠ Svibovec, OŠ Vinica, OŠ Šemovec, OŠ Svibovec Toplički i OŠ Sračinec.

Danas su škole novac većinom uplatile Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Varaždin, kao i Klinici za dječje bolesti Zagreb (Klaićevu), Udruzi Sunce, bolnici u Gornjoj Bistri…

Komentari

Komentara