Djeca iz Dječjeg vrtića „Dječji svijet“ osvojila su 1. mjesto na međunarodnom likovnom natječaju mreže šumskih vrtića i škola Slovenije, te Instituta za šumsku pedagogiju.

Tema natječaja bila je šumska umjetnost (Forest art), a djeca su trebala samostalno izraditi umjetničko djelo koristeći isključivo prirodne materijale poput zemlje, gline, lišća, vode, snijega, leda, grančica i sl.

Posebno se cijenila maštovitost i originalnost razmišljanja. Cilj natječaja bio je popularizirati šumsku pedagogiju te kreativnost, samostalnost i timski rad koje ona potiče i razvija kod djece.

Na raspisani natječaj, Dječji vrtić „Dječji svijet“ poslao je rad kojeg su izradila djeca u dobi od 5. do 7. godine. Nagrada je dodijeljena svoj djeci skupine koja je sudjelovala u izradi likovnog djela. Kao nagradu djeca su dobila majice i priznanje za osvojeno 1. mjesto.

Izrada likovnog djela djeci je predstavljala veliko zadovoljstvo, budući da uvijek vole koristiti prirodne materijale koji u njima potiču razvoj kreativnosti i korištenje svih osjetila.

Komentari

Komentara