Povežite se s nama

Međimurje

Venodjalica: Si šatora nesete na kamperaje ili vujem slamu svijam nastirate?

Objavljeno:

- dana

Riječi koje se u pojedinim jezicima koriste za određene pojmove često su izgrađene oko nekoga temeljnog koncepta, ovisno o tome o kakvom se predmetu radi. Tako možemo uočiti konceptualne sličnosti u dva ili više jezika, u kojima sličan pojam ne mora značiti istu stvar, ali postoji temeljna ideja zbog koje se upravo taj pojam koristi, što ćemo pojasniti na primjeru.

S dolaskom toplijeg vremena i popuštanjem izolacijskih mjera vjerojatno smo se i više nego inače zaželjeli boravka u prirodi, uživanja u planinarenju i krajolicima ili kampiranja… Naravno, želimo li prenoćiti vani, jedna od osnovnih stvari koja će nam biti potrebna jest zaklon, što je najlakše riješiti uz pomoć – šatora. Riječ „šator“ k nama je došla putem turskoga jezika, gdje za isti predmet koriste termin „çadır“. Turci su pak pojam preuzeli od Perzijanaca, na čijem jeziku se za šator upotrebljavaju pojmovi „čader“ i „čatr“.

Ayurveda i Natyashastra

Zanimljiva je činjenica da i u hindskom postoji pojam „chatr“, „chatra“ ili „chattra“ („šatr“ ili „šatra“), koji najčešće označava (osobito ako se govori u sklopu Natyashastre, odnosno pojma koji obuhvaća izvedbene umjetnosti) – „kišobran“! Tu dolazimo do onoga na početku, budući da moramo priznati kako su kišobran i šator konceptualno prilično slični; primarna namjena obaju predmeta jest zaklon od elemenata te su oba izrađena od napeta platna na nekakvoj konstrukciji – danas je ona obično metalna, iako nekada nije nužno bila.

Osim toga, na sanskrtu, osobito u kontekstu tzv. „indijske medicine“, Ayurvede, koja je zapravo znanost o životu, isti se izraz upotrebljava za gljive, što dodatno naglašava važnost koncepta, odnosno sličnost u obliku.

Interesantna je i engleska riječ za šator, „tent“. Ona je u taj germanski jezik pristigla iz starofrancuskoga („tente“), u kojem je pak izvedena iz latinskoga jezika. Naime, izraz „tent-„ na tom klasičnom jeziku znači „napet“, „razvučen“, a izveden je iz glagola „tendere“, što znači „napeti“. Ovdje valja spomenuti i engleski naziv za ligament, „tendon“, koji isto vuče slično porijeklo, koje unatrag naposljetku završava u grčkome korijenu „teinein“, što također znači „napeti“, „razvući“.

U mnogim kajkavskim krajevima pojam „šator“ koristi se i kao naziv za obično četverokutno platno u kojem se često nose žitarice, slama ili sijeno za stoku. Uvijek iznova oduševljava način na koji jedan svakodnevan pojam može preći toliki put pa u isto vrijeme na mjestima udaljenima tisućama kilometara (Europa – Turska – Perzija – Indija) predstavljati iste ili slične stvari!

Međimurje

Na području Međimurja lani 358 brakova, rođeno 15 parova blizanaca!

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Međimurska županija objavljuje podatke o broju upisa rođenih i umrlih osoba te broju sklopljenih brakova i životnih partnerstava upisanih u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih te registar životnog partnerstva matičnih ureda Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

Broj upisa novorođene djece u maticu rođenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

U državne matice rođenih u 2020. godini upisano je 1163 djece.

Od ukupnog broja, rođeno je 565 ženske djece i 598 muške djece te je od toga u braku rođeno 619 djece, a izvan braka 544-ero.

Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 855 Hrvata, 292 Roma te ostalih nacionalnosti 16.

Rođeno je 15 parova blizanaca.

Broj upisa u maticu umrlih u Međimurskoj županiji u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

U državne matice umrlih u 2020. godine upisano je 1350 umrlih osoba.

Od ukupnog broja umrlih osoba upisano je 688 žena te 662 muškarca.

Po nacionalnoj pripadnosti u maticu umrlih upisano je 1305 Hrvata, 21 Rom te ostale nacionalnosti 24.

Broj brakova sklopljenih u Međimurskoj županiji i upisanih u maticu vjenčanih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

U 2020. godini u državne matice vjenčanih upisano je 358 brakova.

Sklopljeno je 215 građanskih brakova te 143 vjerska braka s učinkom građanskoga braka.

U 2020. godini sklopljeno je 1 životno partnerstvo osoba istog spola.

Podaci Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove Međimurske županije – Odsjek za osobna stanja građana

Nastavite čitati

Međimurje

Napreduju radovi na dogradnji Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Međimurska županija

Nastavljajući praksu dobre suradnje, Međimurska županija i Općina Sveti Juraj na Bregu u studenome prošle godine potpisale su sporazum o financiranju dogradnje i opremanja školske zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu.

Radovi na rekonstrukciji su u tijeku i napreduju prema planu, a zahvaljujući investiciji škola će dobiti nove 4 učionice, 2 kabineta i prostore za dodatne sadržaje.

Riječ je o jednoj od većih škola u Međimurju koja kontinuirano povećava broj učenika.

Vrijednost projekta je 2,6 milijuna kuna kojima će se pokriti troškovi projektiranja, izvođenja i opremanja, a završetak radova planira se do sredine ožujka.

Nastavite čitati