Nakon što se ispostavilo da je virus Afričke svinjske kuge (ASK) na pragu Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede odlučilo provesti nove mjere preventive koje će se odraziti i na tradicionalno kolinje.

Naime, sukladno odredbama novih mjera, sve farme koje ne udovoljavaju biosigurnosnim uvjetima neće smjeti prodavati ni premještati svinje.

Umeđuvremenu je Europska komisija odobrila Hrvatskoj financijska sredstva za selektirani odstrel ženskih grla divljih svinja. Za svaku odstrijeljenu životinju lovcu pripada 400 kuna nagrade i prava je sreća da su ženke veprova odgojile mladunčad.

Dodajmo da Ministarstvo poljoprivrede uvodi novčane nagrade i građanima, za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje. Takav nalaz prijavljuje se na besplatnu telefonsku liniju. Uvodi se i mail adresa na koju će se zaprimati  informacije, a izdat će se i Uputa o biosigurnosti u slučaju nalaska lešine.

Svatko ko prijavi nalaz lešine vepra, dobit će 100 kuna.

Osnovni cilj svih mjera koje se poduzimaju je brza determinacija lokacije u slučaju pojave virusa te sprečavanje širenja na druge farme.

– Posljednje izbijanje bolesti u Srbiji jasan je primjer kako se rizik od izbijanja ASK ne može precizirati na ograničeno područje zemlje (primjerice ograničavanje uz granicu sa zaraženom zonom). Obzirom da u Hrvatskoj predstoji vrijeme tradicionalne svinjokolje i prometovanja mesom svinja i živim svinjama, dodatno se povećava rizik. Stoga će se za sva gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima odrediti provedba mjere zabrane stavljanja u promet živih svinja na cjelokupnom teritoriju RH – ističu u Ministarstvu poljoprivrede.

Iznimno, klanje životinja na vlastitom gospodarstvu te premještanje živih svinja bit će dozvoljeno samo ukoliko prije istih ovlaštena veterinarska organizacija provede klinički pregled životinja na gospodarstvu u skladu s uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Kako doznajemo od univ. mag.  Ivaniš Daria, klinički pregled svinja sastoji se od mjerenja temperature i vizualnog pregleda svinja, što ima svoju cijenu.

– Nismo još upoznati sa svim detaljima koje donose nove mjere preventive ASK, no opći pregled svinja na terenu košta oko 70 kuna. Ako se pritom utvrdi da svinja od nečega boluje, te da je treba liječiti, cijena može narasti od 150 do 180 kuna – ističe Ivaniš.

Klinički pregled nije potrebno provoditi ukoliko se žive svinje otpremaju sa gospodarstva izravno na klanje u odobreni objekt.

 

Komentari

Komentara