Općina Petrijanec objavila je Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim učenicima srednjih škola i studentima.

Za školsku/akademsku 2020./2021. godinu dodijeliti će se stipendije u visini mjesečnog iznosa:

Učenici srednjih škola:

– učenici srednjih škola sa sjedištem na području Varaždinske i Međimurske županije te učenici srednjih škola sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja.

Studenti:

– studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije – 300 kuna, studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Međimurske županije – 350 kuna te studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – 600 kuna.

Konačan broj stipendija utvrditi će se utroškom sredstava iz proračuna Općine Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata.

Na internetskim stranicama Općine Petrijanec može se preuzeti tekst natječaja i pripadajući obrasce koje ćete ispunjavati prilikom prijave na natječaj.

– Pozivam vas da se odazovete na natječaj – poručuje općinski načelnik Željko Posavec.

Komentari

Komentara