Općina Goričan je sudjelovala u akciji „Više cvijeća – manje smeća“ u suradnji s Komunalnim poduzećem Pre-kom i Socijalnom zadrugom “Humana Nova”.

Organizirana je akcija čišćenja i prikupljanja otpada te prikupljanja i recikliranja tekstila. U subotu, 23. ožujka, povodom Dana planeta Zemlje (koji se inače obilježava 22. travnja), 80-ak mještana zajedno je dalo mali doprinos Zemlji te su prikupili osam punih traktorskih prikolica smeća. Otpad je zbrinula tvrtka GKP Pre-kom.

Zadruga “Humana Nova” je dvaput odvezla tekstilni otpad do svoga sjedišta, što je pokazatelj velike osvještenosti ljudi o činjenici da tekstil može biti recikliran i ponovno korišten. U akciji čišćenja sudjelovali su i predstavnici Općine, načelnik Mario Moharić te predsjednik OV-a Stjepan Ribarić. Organizatori zahvaljuju svima koji su se odazvali, uz napomenu da Zemlja može bez nas, dok mi bez nje ne možemo.

Komentari

Komentara