Grad Ludbreg donio je odluku o sufinanciranju vrtića.

Naime, sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Grada Ludbrega kojim je obustavljen redovni rad vezan uz prijam djece u Dječjem vrtiću „Radost“ Ludbreg te Preporuci dječjim vrtićima na području Grada Ludbreg čiji su osnivači privatne osobe za obustavu redovnog rada vezanog uz prijam djece Grad Ludbreg donio je Odluku kojom će za mjesec ožujak, sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega i Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2020. godini, osigurati sufinanciranje.

Roditelji čija djeca pohađaju Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg određuje se za mjesec ožujak plaćanje 50 % utvrđenog iznosa, a ista je preporuka i za plaćanje, odnosno sufinanciranje roditelja čija djeca pohađaju dječje vrtiće „Iskrica-Bernarda Varga“ i „Smjehuljica“.

Grad Ludbreg će od 1. travnja 2020. godine pa do početka redovnog rada vezanog uz prijam djece u svim dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega osigurati iznos sufinanciranja u iznosu od 800 kuna po djetetu na bazi broja djece u ožujku mjesecu.

Komentari

Komentara