Povežite se s nama

U fokusu

Hrvatske vode: Ako ćemo imati stotinjak dana bez značajnih padalina Trakošćan će opet dobiti svoje jezero

Foto: Ivan Agnezović/Ilustracija

Objavljeno:

- dana

Puno smo već članaka napisali o kašnjenju radova na čišćenju jezera u Trakošćanu.

Puno je tu bilo problema s izvođačem i natječajima, a najnovije informacije došle su 26. rujna od Milana Reze, direktora VGO za Muru i gornju Dravu u Hrvatskim vodama. On je o ovoj problematici odgovorio na pitanje vijećnika Županijske skupštine Varaždinske županije Željka Bedekovića.

Rezo je u odgovoru ponovio da je za nastavak radova čišćenja izabran Hidroing iz Varaždina te dodao: “Kroz odredbe Ugovora definirana je količina vađenja sedimenta u iznosu od 201.000 m3, odnosno do zapunjenja deponije. Cijena ugovorenih radova je 2.494.476,00 eura bez PDV-a koji će se obračunati na iznos ugovorene cijene.”

Objašnjeno je i da je bivši izvođač radova Bagerkop-Roberto zatražio pred Trgovačkim sudom u Varaždinu provedbe dokaznih radnji o količini iskopanog sedimenta te je svojim strojevima blokirao pristup drugoj tvrtki na dijelu jezera u Trakošćanu. Prema onome što je Rezo odgovorio to je riješeno zasad.

– S ciljem žurnog nastavka radova čišćenja jezera Trakošćan, dana 6. rujna 2023. godine, Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu podnijele su zahtjev za određivanjem privremene mjere na predaju posjeda gradilišta slobodnog od osoba i stvari pri Trgovačkom sudu u Varaždinu. Rješavajući predmet u žurnom postupku Trgovački sud u Varaždinu dana 18. rujna 2023. godine, donio je Rješenje kojim se zabranjuje ometanje suposjeda te naložio trgovačkom društvu Bagerkop-Roberto d.o.o. da svoje strojeve, uređaje, opremu i mehanizaciju makne s onih dijelova gradilišta na kojem se odvijaju radovi čišćenja jezera Trakošćan i svih onih dijelova gradilišta na kojima se ometa daljnje čišćenje jezera Trakošćan. Istovremeno su Hrvatske vode VGO za Muru i gornju i Dravu pokrenule postupak i inspekcijskog nadzora te je Rješenjem od 15. rujna 2023. godine Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Služba za nadzor zaštite okoliš i vodoprivredne inspekcije zabranila pravnoj osobi Bagerkop-Roberto d.o.o. smještaj građevinskih strojeva na prostoru jezera Trakošćan. Temeljem potpisanog Ugovora trgovačko društvo HIDROING d.o.o. započelo je s radovima tek 6. rujna 2023. godine u dijelovima jezera gdje nisu postojale prepreke kretanja građevinskih strojeva – pojašnjeno je.

Dalje piše da su do 26. rujna obavljeni pripremni radovi na uređenju deponije, izgradnji sustava kanal za odvodnju oborinskih voda s pribrežnih dijelova jezera Trakošćan, utvrđivanju i izgradnji pristupnih rampi na deponiji, izgradnja i posipavanje gradilišnih putova, čišćenja i produbljivanje glavnog odvodnog kanala, košnji i uređenju površine jezera kao i pripremi površina za smještaj radnika i strojeva.

– Uz sve navedeno Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu su ishodile sve akte i suglasnosti za nastavak radova!!! S obzirom da je postupak vještačenja utvrđivanja dokaznih radnji pri Trgovačkom sudu u Varaždinu vezanih uz iskopane količine sedimenta od strane sudskog vještaka geodetske struke završen 25. rujna stvorile su se pretpostavke za radove nastavka vađenja i odvoza sedimenta s jezera na deponiju. Sukladno trenutnim činjenicama na projektu nastavka čišćenje akumulacije jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu izdalo je nalog za radove koje se odnose na iskop, prijevoz i deponiranje sedimenta. Svjesni smo činjenice da se s radovima ušlo u kišni period godišnjeg doba, stoga je naglasak u ovom trenutku na pripremnim radovima koji bi osigurali kontinuitet vađenja i odvoza sedimenta. Neosporni su napori Hrvatskih voda i trgovačkog društva HIDROING d.o.o. u nastojanju čišćenja i završetka radova na jezeru Trakošćan, ali smo oprezni u obećanjima s obzirom na nepredvidive vremenske uvjete i moguće značajnije padaline na području Trakošćana. Ono što je inženjerski prihvatljivo je činjenica kada se ostvare svi preduvjeti za čišćenje jezera, s posebnim naglaskom na vremenski period od stotinjak dana bez značajnih padalina Trakošćan će opet dobiti svoje jezero – zaključak je odgovora Bedekoviću.

U fokusu

HBOR projekte u Varaždinskoj županiji podržao s oko 373 milijuna eura  

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Grad Novi Marof i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) bili su u četvrtak, 22. veljače, u prostoru Kulturnog centra Ivan Rabuzin, domaćini radionica u okviru kojih su prezentirane mogućnosti financiranja kapitalnih projekata jedinica lokalne samouprave tijekom 2024. godine.

Na radionici je bilo govora i o mogućnostima financiranja poslovnih subjekata, s naglaskom na financiranje uz snižene troškove kreditnog zaduženja.

Stručni tim HBOR-a predstavio je jamstva Banke iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za financiranje investicija komunalnih društava, a okupljenima je prezentirana i mogućnost subvencioniranja kamatne stope iz fonda NPOO-a. HBOR je u 30 godina poslovanja financirao više od 69.000 projekata u iznosu od gotovo 30 milijardi eura, a velik dio njih upravo na području Varaždinske županije.

– Samo unutar posljednjih deset godina HBOR je na području Varaždinske županije podržao gotovo 1000 projekata u vrijednosti od oko 373 milijuna eura. Smatram da smo dobro krenuli, ali i da trebamo nastaviti još boljim i jačim tempom – u uvodu je poručila Suzana Laušin-Katanec, direktorica Sektora kreditiranja HBOR-a, dodavši da Banka ima itekako što za ponuditi posebno u vremenima viših kamatnih stopa.

– Upravo je HBOR institucija koja će pomoći u pronalasku rješenja za povoljnije financiranje. Naime, jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave na raspolaganju su redovni kreditni programi HBOR-a za financiranje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova EU projekata s rokovima otplate do 15 godina, ali i program Investicije javnog sektora. Zatim, NPOO financijski instrumenti, a od 2024. godine i financijski instrumenti u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. – poručila je Laušin-Katanec.

Prezentiran je i model izdavanja jamstva za kredite u okviru NPOO-a.

– Cilj NPOO mjera HBOR-a je potaknuti nove investicije privatnog i javnog sektora u zelenu i digitalnu tranziciju, ali i omogućiti podršku „običnim” projektima jačanja konkurentnosti – rekao je koordinator područnih ureda HBOR-a Tomislav Marković, dodavši da u ciljeve spada i horizontalni pristup mjerama bez ograničenja u veličinama poduzetnika i sektorima.

Proces izdavanja jamstva odvija se u nekoliko koraka, a započinje zahtjevom komunalnog društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za odobrenjem investicijskog kredita HBOR-u, nekoj od banaka ili leasing društava. Sva daljnja komunikacija odvija se između financijskih kuća i HBOR-a.

– Kamatnu stopu je moguće subvencionirati do maksimalno 75 posto iznosa, ovisno o vrsti ulaganja i propisima o državnim potporama iz financijskih instrumenata Fonda subvencija iz NPOO-a – dodaje Marković.

A da su ovakve radionice itekako korisne i potrebne, potvrdio je gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač.

– Europska unija trenutno je u situaciji da kamate rastu jer Europska središnja banka na taj način usporava inflaciju. Imali smo krasan period vrlo niskih kamata koje su bile, kažimo to tako, komercijalne kamate u bankama od 1,5 do 2 posto. Sada se to mijenja, ali vjerujem da HBOR ima odgovore i može ponuditi ono što ne mogu komercijalne banke – mišljenja je Jenkač.

Gradonačelnik Novog Marofa pohvalio je i novu praksu HBOR-a koja se u potpunosti otvara prema krajnjim korisnicima.

– Do prije desetak godina do HBOR-a se teško dolazilo, a ako ste u tome i uspjeli, zahtjevi su se sporo rješavali i zapravo ste bili primorani rješenje tražiti putem komercijalnih banaka. U međuvremenu su se neke stvari ipak promijenile, a ovakva okupljanja i želja HBOR-a da postane pristupačan nama na najnižoj razini lokalne samouprave, dokaz su njihove proaktivnosti i promjena u poslovnoj politici. Vjerujem da smo svi dobili mnoštvo informacija o programima i kreditnim linijama, ali i o načinima ostvarivanja povoljnijih uvjeta za financiranje velikih projekata koji će u konačnici služiti našim građanima i podići kvalitetu njihova života – zaključio je gradonačelnik Jenkač.

Nastavite čitati

U fokusu

Za branje visibaba i ostalih proljetnica propisane su drakonske kazne

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

visibaba

Potrebno je dopuštenje Ministarstva, kazne za fizičke osobe kreću se od 900 do 4000 eura, za pravne je to od 3000 do više od 26.500 eura, a istim će se iznosima kažnjavati i berači visibaba, ljubica.

Visibabe, jaglaci, šafrani, proljetni drijemovci, znani i kao zvončići samo su neki od prvih vjesnika proljeća koji su posljednjih dana, dolaskom viših temperatura, prošarali livade. Kako bi svoje domove ispunili njihovim opojnim mirisima i ukrasili stolove volimo ih brati čim počnu nicati, no iz županijske Javne ustanove Zeleni prsten stiglo je upozorenje o kaznama za berače, piše Večernji list.

Za prijestupnike su tako propisane novčane kazne u iznosu nešto većem od 3.318,10 eura, a mogu se popesti čak i do 26.544,56 eura za pravnu osobu, dok će se fizičke osobe kažnjavati iznosima od 929,10 do 3.981,68 eura.

Istim će se iznosima kažnjavati i branje proljetnica poput visibaba, ljubice, pasjeg zuba ili drijemovca, ukoliko se prije, također ne ishodi dopuštenje Ministarstva, a na što je, podsjetimo, Državni inspektorat upozoravao i prijašnjih godina.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje