Povežite se s nama

U fokusu

Proračun Grada Čakovca ”težak” više od 61 milijun eura

Objavljeno:

- dana

U novi Proračun uključene su sve realne želje i potrebe grada i građana, za koje smo pronašli izvore financiranja te programi i projekti koji se već uspješno provode, rekla je čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini.

Ukupno, Proračun Grada Čakovca za 2024. godinu o kojem su vijećnici glasovali, „težak“ je 62.168.784,59 eura, što je za 14.165.727,05 eura više nego što iznosi ovogodišnji nakon posljednjih izmjena i dopuna (48.003.057,54 eura). Kako je objasnila čakovečka gradonačelnica, povećanje je veliko, no realno.

-Najveći dio planiranih rashoda namjerava se pokriti europskim i državnim sredstvima te povlačenjem ove godine odobrenih kreditnih sredstava. Iduća bi godina prema planu trebala biti posljednja godina u kojoj vučemo negativno poslovanje naslijeđeno iz mandata mog prethodnika, ono iznosi 398.479,13 eura te ga planiramo vratiti u potpunosti iduće proračunske godine – zaključila je Cividini.

Planirani prihodi iz županijskog i državnog proračuna te EU fondova u iznosu od 35 milijuna eura

Prihodi od poreza planirani su u iznosu nešto manjem od 14 milijuna eura, što je za milijun više nego u ovoj godini, dok su u iznosu od otprilike 35 milijuna eura planirani prihodi iz županijskog i državnog proračuna te EU fondova. ITU mehanizmom Europske unije čakovečko Urbano područje na raspolaganje je dobilo 18 milijuna eura.

U sljedećoj godini nastavlja se i sa započetom gradnjom nove zgrade Regionalnog edukacijskog-rehabilitacijskog centra Čakovec, za što će Gradski udio temeljem Sporazuma iduće godine iznositi 642.091,03 eura. Projekti koji će se iz ove nastaviti i u drugoj godini su dogradnja matičnih objekata vrtića Cipelica i Cvrčak te izgradnja novog vrtića na čakovečkom Jugu, što se sufinancira državnim sredstvima. U Proračunu su predviđena i sredstva za pripremu projekata za gradnju nove škole u Čakovcu, te dogradnju dvorane i novih učionica Osnovne škole Kuršanec. Iz državnih izvora Grad Čakovec očekuje i 3 milijuna eura za izgradnju Regionalnog teniskog centra Čakovec. Planirana je i rekonstrukcija vatrogasnih domova u Kuršancu i Krištanovcu te izgradnju Regionalnog vatrogasnog centra u Štefancu. S ulaganjem u iznosu od 190 tisuća eura obnovit će se i opremiti Macanov dom u Čakovcu, u obnovu i rekonstrukciju objekata u kulturi uložit će se oko pola milijuna eura, a u radove u zaštićenoj gradskoj jezgri 200 tisuća eura. U Proračunu su planirana i sredstva za izgradnju nove kazete za odlaganje otpada na odlagalištu u Totovcu, u iznosu od 1.206.500,00 eura, što će se osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (90 posto sufinanciranja).

Naredna bi godine Čakovec trebao dobiti tri nova kružna raskrižja – kod Lesnine, na križanju ulica 34. inženjerijske bojne, Vjekoslava Špinčića, Stjepana Radića i Sajmišne, te u središtu Čakovca, na križanju Mažuranićeve i Masarykove, a u radove će se uložiti 350 tisuća eura. U planu je uređenje i dvaju novih parkova.

U idućoj godini nastavlja se s uređenjem ulica i sanacijom prometnica.

Kako je najavila gradonačelnica, i u 2024. godini nastavit će se s projektom sufinanciranja kupnje starih kuća na području mjesnih odbora te ujedno i ove godine započetim sufinanciranjem postavljanja solarnih panela na obiteljske kuće. U planu je i izrada nekoliko urbanističkih planova uređenja te nastavak digitalizacije prostornih planova. U Proračunu za iduću kalendarsku godinu osigurana su sredstva za financiranje rada ustanova u kulturi, dječjih vrtića, Javne vatrogasne postrojbe, a Grad Čakovec nastavlja s provedbom svih projekata u društvenim djelatnostima. Sredstva predviđena za sport u odnosu na ovu godinu povećana su za otprilike 150 tisuća eura, za kulturu za 90 tisuća, za socijalnu zaštitu za 60 tisuća, gdje su planirana sredstva i za jednokratne novčane naknade za obitelji s djecom s teškoćama u razvoju.

U fokusu

˝Bosilj odvjetnike plaća preko 500 tisuća eura, a ne želi riješiti problem 2000 ljudi oko VTC-a˝

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Stanari zgrada oko varaždinskog VTC-a nemaju dovoljno parkirnih mjesta, a ni pristup javnoj cesti. Ovo drugo je potencijalno veći problem zbog nemogućnosti dolaska žurnih službi, upozoravaju stanari s kojima smo razgovarali u više navrata.

Tema VTC-a pojavljuje se svako malo u političkim priopćenjima, ali sve to nije riješilo problem stanarima Supilove, odnosno Zagrebačke ulice. U više navrata apelirali su na Grad Varaždin da riješi problem.

Nakon brojnih medijskih napisa, apela stanara i reakcija iz Grada Varaždina, priopćenjem se obratio i investitor.

– Vezano uz medijske natpise koji se objavljuju u posljednje vrijeme od strane gradonačelnika Grada Varaždina g. Bosilja oko “slučaja” VTC, iako nemamo običaj komunicirati putem medija, radi potpunog i istinitog informiranja javnosti smatramo potrebnim istaknuti da je Marlex još prije godinu dana pisanim putem ponudio Gradu Varaždinu otkup dijela parcele oko VTC-a za uređenje prometnice, sve u cilju rješavanja problematike puta i parkinga za stanare zgrada oko “VTC-a”. Na postojanje navedene problematike Marlex nije mogao utjecati s obzirom da je ona posljedica nekih prijašnjih vremena, ali je zato ponudio konstruktivna rješenja koja su svima prihvatljiva, osim gradonačelniku Bosilju – ističe se u priopćenju koje potpisuje Marijan Rauš, direktor Marlex Pro d.o.o.

Pritom podsjeća da je Marlex Gradu nudio na otkup dio parcele oko zgrade VTC-a po srednjoj cijeni koju će odrediti sudski vještaci, koje će angažirati Grad Varaždin i Marlex zasebno, dakle po cijeni o kojoj odlučuju stručne i nepristrane osobe, a ne Marlex proizvoljno. Također, Marlex je u tom slučaju bio spreman pokloniti Gradu Varaždinu i dodatno zemljište oko VTC-a u površini od 1700 m2, a umjesto plaćanja dijela parcele je prihvatio buduću kompenzaciju s komunalnim doprinosom ili zamjenu za neko drugo zemljište u vlasništvu Grada Varaždina. Uz navedeno Marlex je ponudio i donaciju 10-20% zaprimljenog novčanog iznosa u korist bilo koje javne ustanove, bolnice ili sl.

– Na navedeni prijedlog Grad nikada nije službeno odgovorio, kao uostalom niti na brojne druge upućene dopise, osim što je putem medija Grad prvo rekao da će u interesu stanara proglasiti javno dobro na dijelu parcele, a kasnije da se Grad uopće neće uključivati u ovu problematiku. Gradonačelnik je valjda svjestan da za proglašenje javnog dobra treba platiti naknadu na oduzeti dio parcele, a to je upravo na tragu onoga što je predlagao i sam Marlex, osim što je Gradu ponudio i gore navedene benefite čega nema u postupku proglašenja javnog dobra. Naravno, Grad je odustao od navedenog, kao što do dana današnjeg nije angažirao procjenitelja za navedeni dio nekretnine – ističe se u priopćenju Marlexa.

Dodaje se da su neistinite tvrdnje da je na predmetnoj parceli oko “VTC-a” stečena bilo kakva služnost.

– Naravno da je stanarima nužno omogućiti nužan pristup do njihovih nekretnina, kao i svim vozilima hitne pomoći, vatrogascima i drugim službama, međutim nužan pristup ne podrazumijeva korištenje prometnice oko “VTC-a” budući da stanari imaju i na drugi način nužan pristup do svojih nekretnina. Budući da gradonačelnik iz samo njemu poznatih razloga nije zainteresiran za rješavanje problema 2000 ljudi, sada tendenciozno nastoji navedenu problematiku podići na političku razinu tvrdeći da je su Marlex i HDZ u nekakvoj političkoj sprezi. O neistinama gradonačelnika govore već i same činjenice da su se pojedini vijećnici HDZ-a uključili u navedenu problematiku tek nedavno, a prijedloge Gradu je Marlex poslao prije godinu dana, neovisno o bilo kojim političkim opcijama ili strankama – ističe se u priopćenju.

U Marlexu tvrde i da gradonačelnik barata neistinitim podacima.

– Nadalje, gradonačelnik barata manipulativnim i neistinitim podacima u svom posljednjem medijskom istupu kad tvrdi da bi Grad Marlexu trebao platiti 1.882.540,96 EUR-a, a da je to znatno više od iznosa za koji je Marlex kupio “VTC” te da mu takvo rješenje nije održivo niti kao gradonačelniku niti kao čovjeku. Prije svega gradonačelniče, Grad ne bi morao Marlexu platiti 1.882.540,96 EUR-a budući da je to procjena cijele parcele oko VTC-a, a ne dijela koji bi trebao pripasti Gradu. Ovdje valja napomenuti i da tu nije uzeto u obzir niti vrijednost zemljišta od 1700 m2 koje je Marlex bio spreman pokloniti Gradu, a niti pak dodatna donacija Marlexa. Gradonačelnik također zaboravlja da je prijašnja parcela oko VTC-a bila potpuno ruševna i nefunkcionalna, a da je Marlex samo u prometnicu koja bi trebala pripasti Gradu uložio preko 350 tisuća EUR-a vlastitih sredstava u privođenje ceste svrsi, novog asfalta i sl. i koji trošak ulazi u vrijednost parcele – ističe se u priopćenju.

Nadalje, iz javno dostupnog dokumenta – sudskog rješenja o dosudi vidljivo je da je Marlex zgradu VTC-a stekao za iznos preko 5,5 milijuna eura te je trenutno u istu uložio još dodatnih 4 milijuna, tako da se nadamo da će gradonačelnik stati s neistinitim izjavama koje štete ugledu društva, dodaje se u priopćenju.

Kad se uzme u obzir površina parcele za prometnicu koju bi po prijedlogu trebao otkupiti Grad, ulaganje u infrastrukturu navedene prometnice od strane Marlexa te umanjenje za vrijednost zemljišta oko VTC-a koje bi Marlex poklonio Gradu, realni trošak za Grad bi bio manji od 700 tisuća eura i to Grad ne bi morao platiti već bi mogao kompenzirati ili dati zamjensko zemljište.

– U navedenom kontekstu pitamo gradonačelnika da li mu je kao čovjeku i gradonačelniku prihvatljivo platiti odvjetnike preko 500 tisuća eura, kupovati zemljišta na Banfici i Grabanicama, htjeti kupiti zemljište u Brezju za milijun EUR-a, a ovdje mu nije prihvatljivo riješiti višegodišnju problematiku 2000 ljudi oko VTC-a. Kad nas gradonačelnik već proziva za ostvarenje profita, možemo mu samo odgovoriti da kad bi nam profit bio jedini motiv i interes, tada Gradu uopće ne bi slali nikakve prijedloge želeći na inicijativu stanara oko VTC-a riješiti njihov problem, nego bi upravo stanarima naplatili korištenje prometnice i parkirališnih mjesta, što s proračunatim troškovima održavanja prometnice i navedene infrastrukture ispada oko 350 eura mjesečno po svakom okolnom stanu oko VTC-a prema procjeni sudskog vještaka. S obzirom na sve navedeno, neka javnost procijeni da li je Marlexu cilj isključivo profit ili gradonačelnik zbog svoje nekompetencije ili drugih motiva ne želi riješiti problem stanara oko “VTC-a”. Zaključno napominjemo da se dogovor oko navedenog trenutno može postići samo s Marlexom, a kasnije kad se prodaju nekretnine će se sporazum morati postizati s puno većim brojem sudionika što će vjerojatno biti nemoguće, pa stoga poručujemo gradonačelniku neka probleme stanara ne rješava medijskim putem, nego neka se što hitnije aktivno uključi pa se radije odazove kojem skupu stanara te istinski sasluša prijedloge i probleme ljudi – zaključuje direktor Marlexa.

Nastavite čitati

U fokusu

FOTO Provjerite kako napreduje gradnja Centralnog operacijskog bloka varaždinske Bolnice

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

FOTO : IVAN AGNEZOVIC

U Općoj bolnici Varaždin Andrej Plenković je 24. studenoga lani položio kamen temeljac za izgradnju Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin, najvećeg projekta Varaždinske županije i najveću investiciju u bolnički sustav u Hrvatskoj iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Mediji su danas bili pozvani na obilazak gradilišta nove zgrade Centralnog operacijskog bloka. Isto su napravili ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak i župan Varaždinske žuupanije Anđelko Stričak.

Podsjetimo, radovi se izvode u sklopu projekta ukupno vrijednog 45.077.468,19 eura, od čega je 43.064.198,02 eura bespovratnih sredstava Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Varaždinska županija je osigurala dva milijuna eura.

Riječ je o najvećem EU projektu u području zdravstva u Varaždinskoj županiji, koji će rezultirati izgradnjom objekta ukupne bruto površine 11.736 metara kvadratnih sa šest etaža (četiri etaže plus podrum i prizemlje). Bit će to središnja zgrada u bolničkom krugu u kojoj će se nalaziti medicinsko-biokemijski laboratorij, RTG dijagnostika, osam operacijskih sala, odjeli jedinice intenzivnog liječenja, središnja sterilizacija, transfuzijska medicina i sletna staza za helikopter na krovu i niz drugih sadržaja.

Gradnja bi trebala trajati oko dvije godine.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje