U Općinu Vidovec uskoro dolaze dvije kamere za mjerenje brzine na državnoj cesti D-35 i semafor kod područne škole u Nedeljancu.

Kamere će biti postavljene na dvije lokacije neovisno o semaforu, u Ulici Stjepana Radića u Vidovcu i u naselju Cargovec.

– Nadam se da ćemo ovim projektom, uz osvjetljavanje pješačkih prijelaza, povećati sigurnost prometa u našoj općini – istaknuo je općinski načelnik Bruno Hranić.

Općina Vidovec financirat će izradu projekta za postavljanje semafora i kupnju kutija za kamere s više od 90.000 kuna. Hrvatske ceste financirat će postavljanje semafora s 250.000 kuna.

Ukupna vrijednost projekta s priključcima će biti oko 350.000 kuna.

U cijeli projekt je uključena i Policijska uprava Varaždinska.

Komentari

Komentara