Grad Čakovec objavio je poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima i mjesnoj samoupravi u 2019. godini.

Preko njih Čakovec sufinancira udruge koje djeluju na području Grada, a poziv je otvoren do 21. siječnja.

– S ovakvim načinom dodjele proračunskih sredstava počeli smo na početku prošlog mandata, ne samo zbog toga što su se tada promijenili propisi, već i zbog toga što smo željeli što kvalitetnije i objektivnije podupirati brojne programe i projekte koje provode naše udruge. Ukupno je za ovu namjenu u proračunu osigurano 9,5 milijuna kuna, što je najviše dosad. Čakovec je grad koji s obzirom na broj stanovnika ima izuzetno razvijen civilni sektor, a daje potporu te pokriva i ona područja kojima se ne može ili ne smije baviti javna uprava – istaknuo je gradonačelnik Stjepan Kovač.

Komentari

Komentara