IZVORGrad Mursko Središće

U petak, 21. prosinca prošle godine održan je sastanak gradonačelnika Murskog Središća Dražena Srpaka s predsjednicima dobrovoljnih vatrogasnih društava Murskoga Središća, Peklenice i Križovca: Jurjem Zadravcem, Draženom Sršom i Markom Strojkom.

Na sastanku je naglašena dobra suradnja između Grada i DVD-ova, ali i između samih društava, te se dogovaralo njihovo financiranje. Grad Mursko Središće u sva tri DVD-a prošle je godine uložio 372.000 kuna, dok se za ovu godinu planira donacija od otprilike 350.000 kuna. Od toga je 80.000 kuna namijenjeno za opremu, adaptaciju i redovan rad DVD-a Peklenica, a 70.000 kuna za DVD Križovec. Dio preostalog iznosa već je isplaćen DVD-u Mursko Središće, dok će mu dio tek biti isplaćen.

Na sastanku je utvrđeno da će, uz stalna manja ulaganja, za dvije do tri godine sva tri gradska DVD-a biti opremljena s novim vozilima i novom opremom. Gradonačelnik Srpak predsjednicima Društava zahvalio je na trudu, radu i doprinosu te im poželio što manje incidenata i dobar rad s djecom.

Komentari

Komentara